Leceipt Connect with PEAK
เชื่อมต่อโปรแกรม Leceipt กับ โปรแกรมบัญชี PEAK
10/06/2022
ประเภทผู้เสียภาษีในระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt มีกี่ประเภท แตกต่างกันอย่างไร?
ประเภทผู้เสียภาษีในระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt มีกี่ประเภท แตกต่างกันอย่างไร? 
17/06/2022

วิธีสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ด้วยไฟล์ Excel จากระบบ SAP Business One หรือ SAP S/4 HANA  

วิธีสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ด้วยไฟล์ Excel จากระบบ SAP Business One หรือ SAP S/4 HANA

  1. สร้างบัญชีโปรแกรม Leceipt สำหรับสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ที่ https://my.leceipt.com/signup

วิธีการสมัคร https://www.leceipt.com/docs/etax/วิธีสมัครใช้งาน 

 2. Export ข้อมูลใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษี จากระบบ SAP Business One หรือ SAP S/4 HANA เป็นไฟล์ Excel นามสกุล .csv โดยมีรูปแบบข้อมูลดังนี้ 

3. Upload ไฟล์ Excel หรือ CSV ที่มีข้อมูลของใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษี จากระบบ SAP Business One หรือ SAP S/4 HANA  

เข้าไปในโปรแกรม Leceipt เพื่อทำการสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt 

วิธีการ Upload ไฟล์ Excel หรือ CSV ในลิงค์ข้างล่างนี้ https://www.leceipt.com/docs/etax/การสร้าง-e-tax-จาก-excel 

4. ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์  

หรือส่งให้ลูกค้าผ่านทางอีเมลหรือ SMS จากโปรแกรม Leceipt ได้เลยทันที 

ส่วนไฟล์ XML โปรแกรมจะนำส่งให้กรมสรรพากรภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปแบบอัตโนมัติ 

หากฝ่าย IT บริษัทของท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบ SAP กับโปรแกรม Leceipt สามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์ 082-579-8555 

ผู้เขียน นายกฤษณ์ สุขวัจน์ 

วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

Comments are closed.

error: Content is protected !!