เชื่อมต่อโปรแกรม Leceipt กับ โปรแกรมบัญชี Microsoft Dynamic 365 Sales (CRM)
30/09/2022
อัปเดท Features ของโปรแกรม Leceipt ประจำเดือน ตุลาคม 2565
21/10/2022

SAP Enterprise Resource Planning (ERP) คืออะไร ? 

SAP ERP เป็นซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรองค์กรที่พัฒนาโดยบริษัท SAP SE ซอฟต์แวร์ ERP หรือ ซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรขององค์กร เป็นซอฟต์แวร์โมดูลาร์ที่ทำขึ้นเพื่อรวมฟังก์ชั่นหลักของกระบวนการทางธุรกิจหลักขององค์กรเข้าไว้ในระบบที่เป็นหนึ่งเดียว 

ผลิตภัณฑ์ ERP ต่างๆ ของ SAP ช่วยให้ลูกค้าสามารถดำเนินกระบวนการทางธุรกิจ รวมถึงการบัญชี การขาย การผลิต ทรัพยากรบุคคล และการเงิน ในสภาพแวดล้อมแบบบูรณาการ โดยมีข้อมูลจากแต่ละโมดูลที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลกลาง การผสานรวมอย่างใกล้ชิดและการจัดเก็บข้อมูลทั่วไปช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลจะไหลจากองค์ประกอบ SAP ERP หนึ่งไปยังอีกองค์ประกอบหนึ่งโดยไม่จำเป็นต้องป้อนข้อมูลซ้ำซ้อน และช่วยในการควบคุมทางการเงิน 

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ ERP ของ SAP จะมี ECC,  S/4HANA , Business One และ  Business ByDesign 

SAP ECC เป็นพื้นฐานของผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ คือ S/4HANA โมดูลของมันถูกแยกออกเป็น โมดูลการทำงานและโมดูลทางเทคนิค โมดูลการทำงานมีดังต่อไปนี้ 

 • การจัดการทุนมนุษย์ (SAP HCM)
 • การวางแผนการผลิต (SAP PP) 
 • การจัดการวัสดุ (SAP MM) 
 • ระบบโครงการ (SAP PS) 
 • การขายและการจัดจำหน่าย (SAP SD) 
 • ซ่อมบำรุงโรงงาน (SAP PM) 
 • การเงินและการควบคุม (SAP FICO) 
 • การจัดการคุณภาพ (SAP QM) 

คุณสมบัติและความสามารถหลักของ SAP ERP 

SAP Business Suite เป็นชุดโมดูลสำหรับจัดการกระบวนการทางธุรกิจทั่วไป เช่น การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (SCM) และการจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (PLM) 

S/4HANA เป็นแพลตฟอร์ม ERP ในหน่วยความจำของผู้จำหน่ายซึ่งเปิดตัวในปี 2015 เป็นการพัฒนาใหม่จาก Business Suite ซึ่งปรับให้เหมาะสมสำหรับ แพลตฟอร์มฐานข้อมูลในหน่วยความจำ SAP S/4HANA สร้างขึ้นเพื่อลดความซับซ้อนของ SAP และเพื่อแทนที่ SAP ECC 

SAP S/4HANA Cloud เป็นเวอร์ชั่น SaaS ของ S/4HANA ซึ่งให้ข้อดีของการประมวลผลในหน่วยความจำของ HANA และการเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ภายในโมเดล SaaS แบบสมัครสมาชิก (Subscription) 

SAP Business ByDesign เป็นระบบ SaaS ERP ที่เดิมวางตลาดให้กับ SMB แต่ปัจจุบันนี้ครอบครองส่วนแบ่งทางการตลาดระดับกลางของสายผลิตภัณฑ์ SAP ผลิตภัณฑ์ ERP  

SAP Business One มุ่งสู่ธุรกิจขนาดเล็กและทำงานในสถานที่ (On Premises) หรือในระบบคลาวด์ (Cloud) 

ข้อดีของ SAP ERP 

ข้อได้เปรียบหลักของ SAP ERP โดยเฉพาะระบบสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ (ECC และ S/4HANA) ได้แก่ 

 • การกำหนดมาตรฐานกระบวนการทางธุรกิจขององค์กร 
 • การวิเคราะห์และเห็นภาพรวมของธุรกิจ 
 • การปรับแต่งให้เข้ากับธุรกิจ 
 • คุณสมบัติการรายงานและการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยในการตัดสินใจ 

ข้อเสียของ SAP ERP 

ค่าใช้จ่ายในการซื้อและการใช้งานที่สูง ซึ่งรวมถึงการซื้อซอฟต์แวร์และโครงสร้างพื้นฐาน ค่าแรงของพนักงานไอทีภายในและที่ปรึกษาภายนอก ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพนักงาน และต้นทุนคงเหลือของการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์และการอัพเกรดเป็นระยะ และความซับซ้อนของระบบ ซึ่งหมายความว่าการนำไปใช้งานอาจใช้เวลาหลายปี 

การใช้งานซอฟต์แวร์ SAP และ ERP 

ซอฟต์แวร์ SAP ช่วยให้องค์กรสามารถจัดการธุรกิจได้เกือบทุกด้าน ตั้งแต่การเงินไปจนถึงทรัพยากรบุคคล การจัดซื้อจัดจ้าง และการขนส่ง 

อนาคตของ SAP 

ภายในปี 2565 SAP มุ่งมั่นอย่างมั่นคงในการย้ายลูกค้าไปยังคลาวด์และ S/4HANA ให้มากขึ้น และใช้ทั้งสองแพลตฟอร์มเป็นแพลตฟอร์มเพื่อส่งมอบเทคโนโลยีระดับแนวหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง AI, IoT, บิ๊กดาต้า และการวิเคราะห์ขั้นสูง 

วิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้นคือการช่วยให้ลูกค้าสร้าง “องค์กรอัจฉริยะ” ซึ่งเป็นองค์กรรูปแบบใหม่ที่ใช้ประโยชน์จาก AI เครือข่ายที่แพร่หลาย และประสบการณ์ผู้ใช้ที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางมากขึ้น เพื่อปรับตัว สร้างสรรค์ และประสบความสำเร็จในที่สุด ในเวลาเดียวกัน ผู้นำ SAP ได้กล่าวว่าเทคโนโลยีจะต้องให้บริการของโลกที่ยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

ผู้เขียน นายกฤษณ์ สุขวัจน์ 

วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2565

Comments are closed.

error: Content is protected !!