วิธีสร้างใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

หลังจากที่ทำการสมัครการใช้งานและสร้างข้อมูลของบริษัท (ผู้ขาย) ต่อไปเราจะแนะนำวิธีการในการ สร้างใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี โดยมีขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. เริ่มต้นสร้างเอกสาร

หลังจากที่ทำการสมัครการใช้งานและสร้างข้อมูลบริษัทของผู้ขายของท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วระบบจะพาเข้าสู่หน้าที่มีลักษณะดังรูปโดยจะสังเกตุเห็นแถบเมนูต่าง ๆ ด้านซ้ายมือจะเห็นหัวข้อ สร้างเอกสาร แล้วให้ทำการคลิกเลือกเมนู ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี แล้วจะพบว่ามีฟอร์มเอกสารใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ให้กรอกสำหรับให้ลูกค้าที่มาใช้บริการในกิจการของท่านดังรูป2. ข้อมูลของผู้ซื้อ

2.1 ใส่ชื่อบริษัทหรือชื่อกิจการของลูกค้าของท่านสำหรับส่วนนี้ห้ามเว้นว่างไว้ดังรูปตัวอย่าง2.2 การใส่ที่อยู่ของลูกค้าของท่านโดยที่ช่องกรอก “เลขที่”่ ให้ใส่เลขที่ตั้งของที่อยู่ (ช่องนี้ห้ามเว้นว่าง) แต่ข้อมูลที่อยู่อื่น ๆ อย่างเช่น เลขหมู่ หรือชื่อหมู่บ้าน ให้นำมากรอกในช่อง “ที่อยู่” รวมถึงข้อมูลชื่อ “ถนน” โดยสำหรับช่องกรอก “ที่อยู่” และ “ถนน” ส่วนนี้สามารถเว้นวรรคได้ดังรูปตัวอย่าง2.3 การใส่ข้อมูล จังหวัด ส่วนนี้ห้ามเว้นว่างโดยแบบฟอร์มของระบบสามารถคลิกเลือกได้เลยว่าต้องการจังหวัดไหนดังรูป2.4 การใส่ข้อมูล อำเภอ/ เขต ส่วนนี้ห้ามเว้นว่างโดยทำเช่นเดียวกันคือหลังจากที่ได้เลือกจังหวัดที่ต้องการเช่น เลือกกรุงเทพมหานครแล้วจะมีข้อมูลเขตต่าง ๆ ขึ้นมาจากนั้นก็สามารถคลิกเลือก อำเภอ/ เขต ของจังหวัดที่เราเลือกไว้แล้วดังรูป2.5 ต่อมาเป็นการคลิกเลือก ตำบล/ แขวง ส่วนนี้ห้ามเว้นว่างซึ่งเช่นเดียวกันกับ “จังหวัด” และ “อำเภอ” ดังรูป2.6 การใส่ รหัสไปรษณีย์ สามารถทำได้ดังรูป (ส่วนนี้ห้ามเว้นว่าง)

2.7 การใส่ ประเภทของผู้เสียภาษีแบบต่าง ๆ ดังรูป (ส่วนนี้ห้ามเว้นว่าง) ดังรูป2.8 หลังจากนั้นทำการกรอกหมายเลขผู้เสียภาษี 13 หลัก (ส่วนนี้ห้ามเว้นว่าง)

2.9 การใส่ เบอร์โทรศัพท์ ให้ใส่ตัวเลขแรกหลังเลข “0” (ไม่ต้องกรอกเลข “0” นำหน้า) ยกตัวอย่างเช่นเบอร์โทร “0812345678” ก็ให้ใส่เป็น “812345678” ดังรูปภาพตัวอย่าง2.10 ให้ใส่อีเมลของลูกค้าของท่านดังรูปภาพตัวอย่าง2.11 จากนั้นทำการเลือกสำนักงานดังรูป

ถ้าเลือกสาขาให้ใส่หมายเลขดังรูป3. ข้อมูลเลขที่และวันที่ของเอกสาร

เมื่อทำการกรอกข้อมูลที่อยู่เรียบร้อยแล้วจากรูปด้านล่างจะสังเกตุเห็นฟอร์มในการกรอกด้านขวามือซึ่งจะมี เลขที่ และ วันที่การใส่ เลขที่ ซึ่งเป็นเลขเอกสารที่ทางท่านเป็นผู้กำหนดเองดังรูปตัวอย่าง (ส่วนนี้ห้ามเว้นว่าง)ถัดมาด้านล่างช่องกรอกวันที่จะเห็นส่วน วันที่ ก็สามารถคลิกบริเวณช่องฟอร์มแล้วจะเห็นส่วนที่ให้เลือกวันที่ (ด้านซ้ายมือ) ส่วนของเดือน (ด้านขวามือ) และด้านบนคือปี ให้็ทำการคลิกเลือก ดังรูป (ส่วนนี้ห้ามเว้นว่าง)โดยสำหรับการเลือกปีสามารถทำโดยคลิกที่บริเวณตัวเลขของปีในรูปด้านบนตัวเลขของปีจะเป็น “2021” เมื่อทำการคลิกก็จะปรากฏดังรูปด้านล่าง4. รายการสินค้าและการคำนวณราคา

ต่อมาคือส่วนที่ทำการกรอกข้อมูลและคำนวณสินค้าที่ลูกค้าของท่านทำการสั่งซื้อดังรูปเมื่อทำการใส่รายการสินค้าต่าง ๆ โดยกำหนด ลำดับ แล้วใส่ รายการสินค้า แล้วใส่จำนวนของสินค้าที่ทำการสั่งซื้อดังรูปต่อมาให้ทำเลือก หน่วย ของจำนวนสินค้าดังรูปต่อมาใส่ ราคาสินค้า แล้วลองคลิกที่บริเวณพื้นที่สีเทาในส่วนของจำนวนเงินจะพบว่าระบบได้คำนวนเงินของราคาสินค้าเอาไว้ให้เมื่อต้องการเพิ่มรายการสินค้าให้ทำการกดปุ่ม เพิ่มรายการหลังจากที่เพิ่มรายการสินค้าแล้วจะมีลักษณะดังรูปสำหรับเครื่องหมายถังขยะสีฟ้าด้านขวามือสุดจะเป็นปุ่มลบรายการสินค้านั้น ๆ ออก โดยหากต้องการที่จะลบรายสินค้านั้นให้ทำการคลิกที่เครื่องหมายถังขยะด่านมุมขวาล่างจะสังเกตุว่าระบบได้คำนวณทั้ง จำนวนราคาสินค้ารวม และยังคำนวณ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ยอดราคารวมที่บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ไว้เรียบร้อยแล้วดังรูป5. ข้อมูลอื่น ๆ และบันทึกข้อมูลเพื่อสร้างเอกสาร

ส่วนสุดท้ายของฟอร์มการกรอกคือด้านล่างจะมีช่องหมายเหตุและชื่อผู้รับเงินส่วนนี้จะใส่หรือเว้นว่างก็ได้ในกรณีที่เอกสารตัวนี้เป็นการยกเลิกและออกใบกำกับภาษีใหม่แทนใบกำกับภาษีเดิมให้ทำการคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมที่หน้าประโยค “เป็นการยกเลิกและออกใบกำกับภาษีใหม่แทนใบกำกับภาษีเดิม” จากนั้นจะมีการแสดงรายละเอียดดังรูปให้ทำการใส่เลขที่ใบกำกับภาษีเดิม (ห้ามเว้นว่าง) ดังรูปตัวอย่างแล้วเลือกวันที่ของใบกำกับภาษีเดิมดังรูป (ห้ามเว้นว่าง)เลือกเหตุผลของการยกเลิกใบกำกับภาษีเดิม (ห้ามเว้นว่าง) ดังรูปเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยให้ทำการคลิกปุ่ม ต่อไป

จากนั้นระบบก็จะประมวลผลเพื่อดำเนินการให้รอสักครู่ดังรูปเมื่อระบบประมวลเป็นที่เรียบร้อยจะแสดงตัวอย่างเอกสาร “ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี” แสดงดังรูป หากข้อมูลที่แสดงถูกต้องให้คลิกปุ่ม ยืนยัน ซึ่งอยู่ด้านบนแต่ถ้าต้องการแก้ไขเอกสารให้กดปุ่ม แก้ไข6. เอกสารที่สร้างเสร็จแล้ว

หลังจากที่ทำการกดปุ่ม ยืนยัน ระบบก็จะทำการสร้างไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF ซึ่งสามารถส่งให้ลูกค้าได้ที่หน้าเอกสาร PDF ที่สามารถเลือก ดาวน์โหลด หรือ ส่งอีเมล ดังรูป
ถ้าเลือก ดาวน์โหลด แล้วเปิดไฟล์ PDF ด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat Reader ดังรูปถ้าหากเลือก ส่งอีเมล ให้ใส่อีเมลปลายทางที่ต้องการส่งสำหรับไฟล์ XML ที่ต้องส่งกรมสรรพากรนั้นจะเห็นหัวข้อ เอกสาร e-Tax ซึ่งจะเห็น 2 หัวข้อให้เลือก เอกสาร PDF และ เอกสาร XMLให้ทำการคลิกเลือก เอกสาร XML ก็จะเข้าสู่หน้า เอกสาร XML ดังรูป

ซึ่งสามารถคลิกเลือก ดาวน์โหลด เอกสาร XML เพื่อส่งให้กรมสรรมพากร

error: Content is protected !!