วิธีการตั้งค่า Shopee Automation เพื่อสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ด้วยซอฟต์แวร์ LeceiptShopee Automation เป็น Feature ที่สร้างขึ้นเพื่อตอบโจทย์สำหรับผู้ประกอบที่ต้องการสร้างเอกสารใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

โดยลูกค้าของท่านเมื่อทำการสร้างสถานะสั่งซื้อต่าง ๆ ผ่าน Shopee แล้ว ระบบก็จะทำการออกเอกสารใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ไปจนถึงสามารถส่งอีเมลไฟล์ PDF ของเอกสารใบกำกับภาษีไปถึงลูกค้าของท่าน ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้ท่านเพียงแค่ตั้งค่าผ่านซอฟต์แวร์ Leceipt เพียงแค่ครั้งเดียว

ซึ่งมีวิธีตั้งค่าผ่านซอฟต์แวร์ Leceipt ดังนี้1. การตั้งสร้างเอกสารอัตโนมัติ

หลังจากที่เข้ามาที่ซอฟต์แวร์ Leceipt แล้วเข้าไปที่เมนู Shopee ท่านสามารถดูวิธีการเชื่อมต่อที่ การสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt กับ Shopee

จะเข้ามาสู้หน้าแสดงรายการออเดอร์ Shopee

แล้วคลิกที่ “สร้างเอกสารอัตโนมัติ”

แล้วจะเข้าสู่เมนูตั้งค่า Shopee Automation

แล้วทำการ “เปิด” สถานะการตั้งค่า


2. การตั้งค่าการสร้างเอกสารเมื่อสถานะออเดอร์เป็น

ในส่วนนี้ เมื่อมีการสร้างสถานะออเดอร์ เมื่อสถานะตรงกับกับสถานะออเดอร์ที่ตั้งค่าไว้ ระบบจะทำการสร้างเอกสาร ดังในตัวอย่างนี้ สถานะออเดอร์จะเลือกเป็น “จัดส่งสำเร็จ”

ยกตัวอย่างเมื่อลูกค้าเซ็นรับสินค้าเมื่อได้รับสินค้าที่สั่งทาง Shopee เมื่อสถานะบน Shopee ขึ้นจัดส่งสำเร็จและจัดส่งสำเร็จตรงกัน ถึงจะสร้างเอกสารใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

หรืออธิบายอย่างเข้าใจง่าย ๆ คือถ้า trigger ตรงกับที่สร้างไว้ จะสร้างเอกสารใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี


3. การตั้งค่ารูปแบบเลขที่ของเอกสารใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

รูปแบบเลขที่จะมีส่วนของเลขคงที่กับเลขที่มีค่าเปลี่ยนแปลง

ถ้าต้องการตั้งค่ารูปแบบมีเลขที่ ปี/เดือน/วัน ก็ให้ทำการเลือกรูปแบบดังรูปตัวอย่าง

ซึ่งจะแสดงตัวอย่างรูปแบบเลขที่


4. การตั้งค่าสร้างเอกสารเฉพาะออเดอร์ที่ขอใบกำกับภาษี

ถ้าเลือกสถานะ “เปิด” จะสร้างเอกสารเฉพาะออเดอร์ที่ลูกค้ากรอกข้อมูลขอใบกำกับภาษี

สำหรับการข้อมูลของผู้ซื้อคือชื่อและที่อยู่ใน Shopee จะมี 2 ส่วนคือ

ชื่อและที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า (Shipping Address)

ชื่อและที่อยู่สำหรับออกใบกำกับภาษี (Billing Address)

กด “เปิด” ระบบจะทำการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เฉพาะออเดอร์ที่ลูกค้ากรอกข้อมูลขอใบกำกับภาษี

ถ้าลูกค้าไม่ได้กรอกข้อมูลออกใบกำกับภาษี ระบบจะไม่ทำการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

แต่ถ้าเลือกสถานะ “ปิด” ระบบจะออกเอกสารใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ไม่ว่าลูกค้่าจะกรอกข้อมูลสำหรับจัดส่งใบกำกับภาษี หรือไม่กรอกก็ตาม (ที่อยู่ในเอกสารจะเป็นที่อยู่จัดส่ง ถ้าลูกค้าไม่ได้กรอกข้อมูลขอใบกำกับภาษี)


5. การตั้งค่าแสดงค่าขนส่งในเอกสาร

เลือกสถานะ “เปิด/ปิด” เพื่อแสดงค่าขนส่งในเอกสาร

กด “เปิด” เพื่อแสดงค่าขนส่งในเอกสาร

กด “ปิด” ไม่แสดงค่าขนส่งในเอกสาร


6. การตั้งค่าส่งอีเมลให้ลูกค้าอัตโนมัติ

เลือกสถานะ “เปิด/ปิด”

กด “เปิด” ระบบจะส่งเอกสารให้ลูกค้าทันทีหลังจากสร้างเอกสาร แบบอัตโนมัติ (ซึ่งยังสามารถสำเนาไปที่อีเมลที่ท่านต้องได้อีกด้วย)

กด “ปิด” ระบบจะทำการสร้างเอกสารอัตโนมัติแต่ไม่ส่งอีเมลให้ลูกค้า


7. การบันทึกการตั้งค่า

กดปุ่มบันทึก

แล้วจะขึ้นข้อความบันทึกสำเร็จ

ตอนนี้ระบบก็สามารถสร้างเอกสารอัตโนมัติได้แล้ว


8. ตัวอย่างการนำไปใช้

มาดูตัวอย่างหลังจากตั้งค่า Shopee Automation เสร็จแล้ว เมื่อลูกค้ามีการสั่งซื้อสินค้า ได้ชำระราคาสินค้าและเซ็นเอกสารรับสินค้า เมื่อสินค้าจัดส่งมาถึงตัวลูกค้าแล้ว

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีก็จะถูกสร้างมาที่ซอฟต์แวร์ Leceipt อย่างอัตโนมัติ

แล้วลูกค้าของท่านก็จะได้รับเอกสารใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีผ่านอีเมล (โดยที่ท่านไม่ต้องคลิกส่งอีเมลเลย)