บริการลงทะเบียนระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt

ของกรมสรรพากร ประเทศไทยสำหรับผู้ประกอบการที่มีความจำเป็นต้องนำกิจการเข้าระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ซึ่งทาง Leceipt มีบริการดำเนินการให้กับผู้ประกอบการโดยจะมีสิ่งที่ได้รับคือ การได้รับการอนุมัติเข้าระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ในเว็บไซต์ของกรมสรรพากร และ Username และ Password ของระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt

Untitled-1
ขั้นตอนการจัดทำใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) โดย Leceipt จะเป็นผู้ดำเนินการให้

1. การมีชื่อได้รับการอนุมัติเข้าระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ในเว็บไซต์ของกรมสรรพากร

โดยทาง Leceipt จะเป็นผู้ดำเนินการไม่ว่าจะเป็น ผู้ประกอบการรายย่อยไปจนถึงบริษัท ที่ต้องการถูกอนุมัติเข้าระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt โดยไม่ต้องกังวลในการใช้งานซอฟแวร์หรือโปรแกรม ให้ยุ่งยาก ซึ่งสะดวกสบาย ไม่ต้องดำเนินการเอง ลดความยุงยากและประหยัดเวลา

 

ตัวอย่างบริษัทเข้าระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากร ซึ่งผู้ประกอบการเหล่านี้ที่ได้รับอนุมัติให้จัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์

2. มี username และ Password ของระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt กรมสรรพากร

นอกจากนี้ท่านจะได้รับ Username และ Password ที่สามารถเข้าไปใช้งานระบบ ของระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt บนเว็บของกรมสรรพากรได้ด้วย


สอบถามเพิ่มเติม

ไลค์ Facebook ช่อง YouTube เพิ่มเพื่อน


ฝ่ายบริการลูกค้าโทร

082-579-8555