พัฒนาซอฟต์แวร์ e-Tax Invoice & e-Receipt เอง VS ซอฟต์แวร์ e-Tax Invoice & e-Receipt สำเร็จรูป เลือกแบบไหนดี? 
25/11/2022
ลายเซ็นดิจิทัลบนใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ไม่เป็นสีเขียวทำอย่างไร ?
02/12/2022
พัฒนาซอฟต์แวร์ e-Tax Invoice & e-Receipt เอง VS ซอฟต์แวร์ e-Tax Invoice & e-Receipt สำเร็จรูป เลือกแบบไหนดี? 
25/11/2022
ลายเซ็นดิจิทัลบนใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ไม่เป็นสีเขียวทำอย่างไร ?
02/12/2022

Connect Leceipt with Microsoft Dynamic 365 Sales (CRM) to generate e-Tax Invoice & e-Receipt documents.

Connect Leceipt with Microsoft Dynamic 365 Sales (CRM) to enable e-Tax Invoice & e-Receipt in real time.

By pulling invoices created with Leceipt from Microsoft Dynamic 365 Sales (CRM) to be able to issue e-Tax Invoice & e-Receipt documents without the user having to waste time entering new information.

which has outstanding features as follows

  • Create multiple documents at once
  • Email multiple files at a time
  • Documents can be printed out in paper format.
  • Supports documents in PDF and XML formats (for sending to the Revenue Department) and has image files for sending via Line as well.
  • Send PDF files via email and SMS

See more : Creating e-Tax Invoice & e-Receipt Documents from Microsoft Dynamics 365 Sales (CRM) System.Leceipt program, we are a program to issue electronic tax invoices. which can support linking with external programs to create e-Tax Invoice & e-Receipt documents.

Can follow news information at: https://www.facebook.com/LeceiptOfficial

Contact for inquiries at Line : @leceipt or Tel : 082-579-8555

Email : support@leceipt.comWritten by Supaluck Singjan 

25th November 2022.
Comments are closed.

error: Content is protected !!