Popular

 

Lastest

24/03/2023

การสร้างเอกสารจากการอัปโหลด Excel ทางซอฟต์แวร์ Leceipt มี Excel Template รองรับไหม ?

21/03/2023

วิธีซื้อของผ่าน LINE SHOPPING ผ่านมือถือ เหมาะสำหรับมือใหม่

17/03/2023

วิธีสมัครสมาชิกเปิดร้านขายสินค้าบน LINE SHOPPING

17/03/2023

วิธีสร้าง API Key จาก LINE SHOPPING

03/03/2023

สร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt จากการเชื่อมต่อจาก Shopee/Lazada ไม่จำเป็นต้องป้อนข้อมูลใหม่ !

24/02/2023

การจัดทำ นำส่งและเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ คือหน้าที่ที่สำคัญของผู้ประกอบการในระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt

17/02/2023

วิธีสมัครระบบ e-Payment เพื่อดูข้อมูลการถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย (e-Withholding Tax) จากระบบกรมสรรพากร

27/01/2023

ความแตกต่างใบเสร็จรับเงินแบบกระดาษกับ ใบเสร็จรับเงินในระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากร

27/01/2023

กรมสรรพากรขยายเวลามาตรการภาษี ให้หักรายจ่ายลงทุนและใช้บริการได้ 2 เท่า สำหรับระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ถึง 31 ธันวาคม 2568