ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt สามารถสร้างเอกสารอะไรได้บ้าง?
ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt สามารถสร้างเอกสารอะไรได้บ้าง?
24/09/2021
ถ้าใช้ระบบ-e-Tax-Invoice-&-e-Receipt-แล้ว-ยังต้องยื่นแบบ-ภ.พ
ถ้าใช้ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt แล้ว ยังต้องยื่นแบบ ภ.พ. 30 ทุกเดือนไหม?
01/10/2021
ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt สามารถสร้างเอกสารอะไรได้บ้าง?
ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt สามารถสร้างเอกสารอะไรได้บ้าง?
24/09/2021
ถ้าใช้ระบบ-e-Tax-Invoice-&-e-Receipt-แล้ว-ยังต้องยื่นแบบ-ภ.พ
ถ้าใช้ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt แล้ว ยังต้องยื่นแบบ ภ.พ. 30 ทุกเดือนไหม?
01/10/2021

Leceipt และความเป็นมาของระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt

Leceipt และความเป็นมาของระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt

Leceipt และความเป็นมาของระบบ e-Tax Invoice & e-Receiptปัจจุบันนี้ผู้คนให้ความสำเร็จกับระบบดิจิทัลกันมากขึ้น ทำธุรกรรมทางออนไลน์ ซื้อขายสินค้าและบริการผ่านออนไลน์ เพราะผู้คนต่างต้องการความรวดเร็วและสะดวกสบาย บริการ e-Tax Invoice & e-Receipt เป็นระบบบริการที่จัดทำขึ้นโดยกรมสรรพากรเพื่อใช้รองรับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นและสนับสนุนสิ่งเหล่านี้ เพื่อความสะดวกสบายของผู้คนในปัจจุบันที่ทำธุรกิจผ่านออนไลน์กันเป็นจำนวนมาก

อีกทั้งโรค COVID-19 ก็เป็นตัวแปรสำคัญให้ทุกธุรกิจต้องปรับตัวให้เป็นระบบออนไลน์กัน นอกจากบริการ e-Tax Invoice & e-Receipt จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ธุรกรรมออนไลน์แล้ว ยังช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและการบริหารของภาครัฐและเอกชน เนื่องด้วยระบบเดิมต้องมีค่าใช้จ่ายในการเก็บและการจัดส่งเอกสารให้กับกรมสรรพากร แต่บริการใหม่นี้จะเป็นการจัดส่งผ่านทางออนไลน์แทน ในรูปแบบของ PDF
ไฟล์ และ XML ไฟล์ รวมถึงลายเซ็นดิจิทัลด้วย

Leceipt เป็นหนึ่งใน service ที่จัดการการออกแบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปของ PDF/A-3
และไฟล์ XML และลายเซ็นดิจิทัล ให้กับทุกคนที่มาใช้บริการนี้ เพียงแค่เลือกเอกสารที่ท่านต้องการจะสร้าง และใส่ข้อมูลลงไปหรือหากท่านไม่สะดวกที่จะต้องกรอกเอกสารใหม่ ท่านสามารถอัปโหลดเอกสาร Excel ของท่าน จากนั้นระบบก็จะทำการตรวจสอบและสร้างเอกสาร e-tax ให้
ผู้เขียน Tanapat Limtemsap

วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564
Comments are closed.

error: Content is protected !!