บทความยอดนิยม

 

บทความล่าสุด

20/05/2022

ขั้นตอนการออกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Leceipt

20/05/2022

ความแตกต่างของการยกเลิกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์กับใบกำกับภาษีแบบเดิมที่เป็นกระดาษ ต่างกันตรงไหนบ้าง? 

13/05/2022

นำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ หรือใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ให้กรมสรรพากรแล้วต้องยื่นแบบ ภ.พ.30 และทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขายอีกหรือไม่ 

13/05/2022

เอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt สามารถส่งไฟล์ PDF ผ่านอีเมล

06/05/2022

ผู้ซื้อให้ออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปหลังจากได้รับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์อย่างย่อต้องทำอย่างไร

06/05/2022

รู้จักกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

29/04/2022

วิธีการดูลายเซ็นดิจิทัลบนไฟล์ PDF เมื่อเปิดผ่านโปรแกรม Adobe Acrobat Reader DC  

29/04/2022

ไฟล์ XML คืออะไร? (ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt กรมสรรพากร) 

22/04/2022

เชื่อมต่อโปรแกรม Leceipt กับ Lazada ง่าย ๆ