ทำความรู้จักกับหน้ารายรับบนซอฟต์แวร์ Leceipt
01/03/2024
ซอฟต์แวร์ Leceipt เชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์บัญชีอะไรบ้าง
15/03/2024
ทำความรู้จักกับหน้ารายรับบนซอฟต์แวร์ Leceipt
01/03/2024
ซอฟต์แวร์ Leceipt เชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์บัญชีอะไรบ้าง
15/03/2024

วิธีเปิดเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ที่ส่งจากซอฟต์แวร์ Leceipt ผ่าน SMS

บทความนี้จะอธิบการเปิดเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ที่ถูกส่งมาทาง SMS จากซอฟต์แวร์ Leceipt (โดยผู้ใช้งานของซอฟต์แวร์ Leceipt) ซึ่งมีขั้นตอนดัต่อไปนี้

1. เมื่อผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ Leceipt ทำการส่ง SMS ไปยังลูกค้าของท่านแล้วจะแสดงข้อมูล SMS ปลายทาง

2.จากนั้นคลิกลิงค์ (โปรดจำรหัสผ่าน)

3.แล้วทำการกรอกรหัส (ที่ส่งมายัง SMS)

4. คลิกปุ่ม “ดาวน์โหลดเอกสาร”

5. จากนั้นทำการเปิดไฟล์ (หากยังไม่ได้ลง Appication สำหรับเปิดไฟล์ PDF แนะนำให้ติดตั้ง)

ผู้เขียน สุภลักษณ์ สิงห์จารย์

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!