05/08/2022

เอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร “ใบเพิ่มหนี้&ใบลดหนี้”

อย่างที่ทราบกันดีว่า เอกสารใบเพิ่มหนี้ อิเล็กทรอนิกส์ และ ใบลดหนี้ อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในที่นี้ขอกล่าวแค่ว่า “ใบเพิ่มหนี้” และ “ใบลดหนี้” จัดเป็นเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt บทความนี้จะมาอธิบายว่า เอกสาร e-Tax Invoice & […]
29/07/2022

ความน่าเชื่อถือของการใช้ลายเซ็นดิจิทัลบนเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt

สำหรับลายเซ็นดิจิทัลนั้นจัดเป็นลายเซ็นที่ปลอดภัย มีความน่าเชื่อถือและป้องกันการปลอมแปลง เนื่องจากเป็นลายเซ็นที่ถูกเข้ารหัสด้วยเทคโนโลยี KPI ร่วมกับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ที่ออกให้โดย Certicated Authority -CA ยกตัวอย่างเช่น หากมีการปลอมแปลงข้อมูลในเอกสารจะแก้ปัญหาเรื่องนี้เป็นหลัก เรามาดู Use Case คือ การสร้างเอกสารในรูปแบบทั่วไปที่นำ การนำรูปภาพลายเซ็นมาแปะลงบนเอกสาร ดังรูป แต่เมื่อมีการปลอมแปลงหรือแก้ไขข้อมูลราคา ระบบในจะแจ้งไม่รับรองลายเซ็นให้ […]
22/07/2022

สร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ทีละหลาย ๆ ไฟล์ด้วย Microsoft Excel

ในการสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ผ่านโปรแกรม Leceipt จะต้องทำการกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มในการป้อนข้อมูลของโปรแกรม Leceipt ดังรูปด้านล่าง ซึ่งเป็นตัวอย่างในการสร้างใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจัดเป็นเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ประเภทหนึ่ง แล้วถ้าในกรณีหากต้องการสร้างหลายไฟล์ ท่านไม่ต้องเสียเวลากรอกข้อมูลทีละไฟล์อีกต่อไป เพราะสามารถสร้างเอกสารผ่านการกรอกข้อมูลผ่าน […]
15/07/2022

Leceipt รองรับการรับ – ส่งไฟล์ระหว่างบัญชี Leceipt

สำหรับผู้ใช้งานออกเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt รวมถึงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ โปรแกรม Leceipt มีอีก feature นึงที่น่าสนใจ นั่นคือ “การรับ – ส่ง ไฟล์ ระหว่างบัญชี Leceipt” ซึ่งเหมาะสำหรับการส่ง […]
15/07/2022

ถ้าใช้โปรแกรม Leceipt แล้ว ดาวน์โหลด PDF และ XML มาเก็บไว้เองได้ไหม ? 

โปรแกรม Leceipt ช่วยให้ผู้ประกอบการ บริษัท หรือนิติบุคคลต่าง ๆ สามารถสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt โดยจะทำการสร้างไฟล์ PDF และไฟล์ XML พร้อมกับลงลายเซ็นดิจิทัล ซึ่งทั้ง 2 ไฟล์นี้จะถูกจัดเก็บไว้ในโปรแกรม Leceipt  […]
08/07/2022

โปรแกรม Leceipt รองรับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ทั้งของ TDID และ INET

ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากร กำหนดกระบวนการในการสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ให้ต้องมีการลงลายเซ็นดิจิทัลบนเอกสาร ซึ่งการลงลายเซ็นดิจิทัลต้องใช้สิ่งหนึ่งที่เรียกว่า ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certificate) ซึ่งถ้าไม่มีใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ จะไม่สามารถสร้างลายเซ็นดิจิทัลได้ กรมสรรพากรประเทศไทย ประกาศว่าใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certificate) […]
01/07/2022

เชื่อมต่อโปรแกรม Leceipt กับ โปรแกรมบัญชี Zoho

สำหรับโปรแกรม Leceipt สามารถเชื่อมต่อกับ Zoho เพื่อออกเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt แบบเรียลไทม์ ซึ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานผ่านระบบบัญชี Zoho โดยไม่ต้องเสียเวลาป้อนข้อมูลใหม่ Zoho คือ ชุดโปรแกรมบนระบบคลาวด์และ SaaS สำหรับธุรกิจและมีระบบบัญชีด้วย สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.zoho.com/th/ […]
24/06/2022

ใช้ Leceipt บนมือถือได้แล้ว (รองรับแอนดรอย)

ข่าวดีสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt บนมือถือ ท่านสามารถดาวน์โหลดโดยค้นหาคำว่า “Leceipt” ที่ Play Store หรือสามารถ Scan QR ดังรูปด้านล่าง สามารถสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt […]
17/06/2022

เชื่อมต่อโปรแกรม Leceipt กับ โปรแกรมบัญชี QuickBooks

สำหรับโปรแกรม Leceipt สามารถเชื่อมต่อกับ QuickBooks เพื่อออกเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt แบบเรียลไทม์ ซึ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานผ่านระบบบัญชี QuickBooks โดยไม่ต้องเสียเวลาป้อนข้อมูลใหม่ QuickBooks คือ ระบบบัญชีที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ไปจนถึงขนาดกลาง ซึ่งมี Features เด่น […]
error: Content is protected !!