17/07/2024

โอกาสสำหรับผู้ประกอบการที่จะได้ลูกค้าบุคคลธรรมดาเพิ่มจากมาตรการภาษีเที่ยวเมืองรอง 2567 (สำหรับบุคคลธรรมดา)

สำหรับบทความนี้จะกล่าวถึง โอกาสสำหรับผู้ประกอบการที่จะได้ลูกค้าบุคคลธรรมดาเพิ่มมาจากมาตรการภาษีเที่ยวเมืองรอง พ.ศ. 2567 โดยสำหรับมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศ (สำหรับบุคคลธรรมดา) โดยมีช่วง เริ่ม 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 โดยมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี สำหรับการท่องเที่ยวเมืองรองสามารถหักค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน […]
12/07/2024

มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดอบรมสัมมนา ท่องเที่ยวและที่พักภายในประเทศ  (สำหรับนิติบุคคล) ปี 2567

มารู้จักกับมาตรการลดหย่อนภาษี พ.ศ.2567 เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศ โดยเป็นมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดอบรมสัมนาและท่องเที่ยวและที่พักภายในประเทศ  (สำหรับนิติบุคคล) เริ่ม 1 พ.ค. – 30 พ.ย. 2567 สิทธิประโยชน์ทางภาษี ค่าใช้จ่ายที่เข้าร่วมมาตรการ ต้องมีใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax invoice) หรือใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) มาดูรายชื่อเมืองรอง […]
12/07/2024

โฮมสเตย์ไทยที่เข้าข่ายตามมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศ คือโฮมสเตย์ไทยใดบ้าง

สำหรับโฮมสเตย์ไทยที่เข้าข่ายตามมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศ มีคุณสมบัติดังนี้ 1.โฮมสเตย์ตามประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง รายชื่อโฮมสเตย์ที่ได้รับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยประจำปี พ.ศ. 2566 และโฮมสเตย์นั้นต้องมีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) กับกรมสรรพากร โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อโฮมสเตย์ไทยที่มีสิทธิเป็นผู้ออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้ทางเว็บไซต์ของ กรมสรรพากร https://etax.rd.go.th/ETAXSEARCH/ โดยสามารถคลิกตรวจสอบในส่วนของบุคคลธรรมดา และสามารถคลิกตรวจสอบในส่วนของนิติบุคคล 2.โฮมสเตย์ตามจังหวัดท่องเที่ยวรองซึ่งมี 55 จังหวัดดังนี้ ได้แก่ เชียงราย พิษณุโลก […]
12/07/2024

เที่ยวเมืองรองได้ลดหย่อนภาษี ปี 2567

โดยจากมาตรการลดหย่อนภาษี พ.ศ.2567 เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศ เริ่ม 1 พ.ค. – 30 พ.ย. 2567 โดยเน้นไปที่เมืองรอง 55 จังหวัด โดยมีทั้ง สำหรับจังหวัดรองตามมาตรการมีดังนี้ ได้แก่ เชียงราย พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ […]
05/07/2024

มาตรการลดหย่อนภาษี เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศ 1 พ.ค. – 30 พ.ย. 2567

มารู้จักกับมาตรลดหย่อนภาษี พ.ศ.2567 เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศ เริ่ม 1 พ.ค. – 30 พ.ย. 2567 โดยมีดังนี้ 1. มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศ (สำหรับบุคคลธรรมดา) 2. มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดอบรมสัมมนาภายใน (สำหรับนิติบุคคล) 3. รวมคำถาม-คำตอบจากกรมสรรพากร 1. […]
20/06/2024

ทำความรู้จักกับเอกสารต่าง ๆ บนซอฟต์แวร์ Leceipt

ซอฟต์แวร์ Leceipt เป็นซอฟต์แวร์ e-Tax Invoice & e-Receipt โดยเป็นซอฟต์แวร์ออกเอกสารทั้งแบบ e-Tax Invoice & e-Receipt และเอกสารธุรกิจ สำหรับเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt มีดังนี้ สามารถกรอกข้อมูลของท่านเพื่อออกเอกสาร […]
04/06/2024

ใช้งานซอฟต์แวร์ Leceipt หากลืมรหัสผ่านเข้าซอฟต์แวร์ต้องทำอย่างไร

บทความนี้จะมาแนะนำหากเกิดกรณี “ลืมรหัสผ่านเมื่อเข้าซอฟต์แวร์ Leceipt จะต้องทำอย่างไร” ในบทความนี้มีคำตอบกันค่ะ โดยเมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่หน้า “ลงชื่อเข้าใช้” หรือ ที่หน้า “Log-in” ดังรูป แล้วให้คลิกที่ “ลืมรหัสผ่านใช่หรือไม่” แล้วใส่ “อีเมล” ที่ได้สมัครลงทะเบียนที่ซอฟต์แวร์ Leceipt แล้วคลิกที่ปุ่ม “ส่งรหัสการตรวจสอบ” เมื่อทำการเปิดอีเมลปลายทาง […]
31/05/2024

การใช้ซอฟต์แวร์ Leceipt สำหรับร้านแว่นตา EP.9 ร้านแว่นตาออก e-Tax Invoice & e-Receipt ผ่านการเชื่อมต่อกับ Shipnity

สำหรับร้านแว่นตามีระบบ Shipnity แล้วหากต้องการออกเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ทางซอฟต์แวร์ Leceipt ก็สามารถเชื่อมต่อกับ Shipnity เพื่อออกเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt หากต้องการเชื่อมต่อ Shipnity บนซอฟต์แวร์ Leceipt […]
27/05/2024

การใช้ซอฟต์แวร์ Leceipt สำหรับร้านแว่นตา Ep 8 ร้านแว่นตาออก e-Tax Invoice & e-Receipt ผ่านการเชื่อมต่อกับ WooCommerce

สำหรับร้านแว่นตามีระบบ e-Commerce ผ่านเว็บไซต์ของร้านแว่นผ่านระบบ WooCommerce แล้วหากต้องการออกเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ทางซอฟต์แวร์ Leceipt ก็สามารถเชื่อมต่อกับ WooCommerce เพื่อออกเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt หากต้องการเชื่อมต่อ WooCommerce […]
error: Content is protected !!