สร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ทีละหลาย ๆ ไฟล์ด้วย Microsoft Excel
22/07/2022
เอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร "ใบเพิ่มหนี้&ใบลดหนี้"
เอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร “ใบเพิ่มหนี้&ใบลดหนี้”
05/08/2022
สร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ทีละหลาย ๆ ไฟล์ด้วย Microsoft Excel
22/07/2022
เอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร "ใบเพิ่มหนี้&ใบลดหนี้"
เอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร “ใบเพิ่มหนี้&ใบลดหนี้”
05/08/2022

ความน่าเชื่อถือของการใช้ลายเซ็นดิจิทัลบนเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt

ความน่าเชื่อถือของการใช้ลายเซ็นดิจิทัลบนเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt

สำหรับลายเซ็นดิจิทัลนั้นจัดเป็นลายเซ็นที่ปลอดภัย มีความน่าเชื่อถือและป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร เนื่องจากเป็นลายเซ็นที่ถูกเข้ารหัสด้วยเทคโนโลยี PKI ร่วมกับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ที่ออกให้โดย Certicated Authority -CA

เรามาดูตัวอย่างการปลอมแปลงเอกสาร ที่ลงลายเซ็นโดยนำรูปภาพลายเซ็นมาแปะบนเอกสาร เปรียบเทียบกับการลงลายเซ็นโดยใช้ลายเซ็นดิจิทัล (Digital signature) ดังรูป

แล้วมีการแก้ไขข้อมูลราคา หากใช้ลายเซ็นทั่วไปเช่น ลายเซ็นแบบรูปภาพ มันง่ายต่อการสวมลอย
แต่ถ้าใช้ลายเซ็นดิจิทัล หรือ Digital signature

เมื่อมีการปลอมแปลงหรือแก้ไขข้อมูลราคา ซอฟต์แวร์จะแจ้งว่าลายเซ็นไม่ถูกต้อง (Signature is invalid) ซึ่งนั่นทำให้ทราบว่า เอกสารนี้ไม่ปกติ

ดังตัวอย่างด้านบน จึงเป็นผลที่ทำให้ระบบเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt จึงเลือกใช้ลายเซ็นดิจิทัลบนเอกสาร ซึ่งถือเป็นระบบลายเซ็นที่มีความน่าเชื่อถือสูงมากโปรแกรม Leceipt เราคือ โปรแกรมออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถรองรับการเชื่อมกับโปรแกรมภายนอกเพื่อสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ : https://www.facebook.com/LeceiptOfficial

ช่อง YouTube : https://www.youtube.com/@frevation

ติดต่อสอบถามที่ Line : @leceipt หรือ Tel : 082-579-8555

Email : support@leceipt.comผู้เขียน ศุภลักษณ์ สิงห์จารย์ 

วันที่ 29 กรกฏาคม พ.ศ. 2565
Comments are closed.

error: Content is protected !!