สร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ทีละหลาย ๆ ไฟล์ด้วย Microsoft Excel
22/07/2022
เอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร "ใบเพิ่มหนี้&ใบลดหนี้"
เอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร “ใบเพิ่มหนี้&ใบลดหนี้”
05/08/2022

ความน่าเชื่อถือของการใช้ลายเซ็นดิจิทัลบนเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt

ความน่าเชื่อถือของการใช้ลายเซ็นดิจิทัลบนเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt

สำหรับลายเซ็นดิจิทัลนั้นจัดเป็นลายเซ็นที่ปลอดภัย มีความน่าเชื่อถือและป้องกันการปลอมแปลง เนื่องจากเป็นลายเซ็นที่ถูกเข้ารหัสด้วยเทคโนโลยี KPI ร่วมกับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ที่ออกให้โดย Certicated Authority -CA

ยกตัวอย่างเช่น หากมีการปลอมแปลงข้อมูลในเอกสารจะแก้ปัญหาเรื่องนี้เป็นหลัก เรามาดู Use Case คือ การสร้างเอกสารในรูปแบบทั่วไปที่นำ การนำรูปภาพลายเซ็นมาแปะลงบนเอกสาร ดังรูป

แล้วมีการแก้ไขข้อมูลราคา หากใช้ลายเซ็นทั่วไปเช่น ลายเซ็นแบบรูปภาพ มันง่ายต่อการสวมลอย
แต่ถ้าว่าใช้ลายเซ็นดิจิทัล หรือ digital signature

แต่เมื่อมีการปลอมแปลงหรือแก้ไขข้อมูลราคา ระบบในจะแจ้งไม่รับรองลายเซ็นให้ นั่นทำให้ทราบว่า เอกสารนี้ไม่ปกติ

ดังตัวอย่างด้านบน จึงเป็นผลที่ทำไมระบบเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt จึงเลือกใช้ลายเซ็นดิจิทัลบนเอกสาร ซึ่งถือเป็นระบบลายเซ็นที่มีความน่าเชื่อถือสูงมากโปรแกรม Leceipt เราคือ โปรแกรมออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถรองรับการเชื่อมกับโปรแกรมภายนอกเพื่อสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ : https://www.facebook.com/LeceiptOfficial

ช่อง YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCncNyovjs_oeOGI5aO0YCXw

ติดต่อสอบถามที่ Line : @leceipt หรือ Tel : 082-579-8555

Email : support@leceipt.comผู้เขียน ศุภลักษณ์ สิงห์จารย์ 

วันที่ 29 กรกฏาคม พ.ศ. 2565
Comments are closed.