ระบบลงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

(Digital Signature)

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันในหลายหน่วยงาน

ถูกลงลายเซ็นด้วยการนำรูปภาพลายเซ็นมาแปะลงบนเอกสาร

ตัวอย่างรูปภาพลายเซ็น ที่นำมาแปะลงในเอกสาร PDF

แล้วถ้าลายเซ็นนั้นถูกนำไปแปะลงในเอกสารอื่นที่เราไม่ได้จัดทำ

หรือเอกสารที่มีรูปภาพลายเซ็นของเราถูกแก้ไข เราจะไม่สามารถทราบได้เลย

ตัวอย่าง (ด้านล่าง) เอกสาร PDF ต้นฉบับ ที่ถูกจัดทำแล้วนำรูปภาพลายเซ็นแปะลงบนเอกสาร

ตัวอย่าง (ด้านล่าง) เอกสาร PDF ถูกแก้ไข โดยการนำรูปภาพลายเซ็นไปแปะลงในเอกสารใหม่ หรือแก้ไขข้อความบางส่วนในเอกสารเดิม

เนื่องจากเอกสารส่วนใหญ่มีความสำคัญ มีผลผูกพันด้านกฎหมาย และอาจสร้างความเสียหายให้องค์กร หรือบริษัท หากเอกสารที่จัดทำไปสามารถแก้ไขภายหลังได้

ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ ด้วยการลงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์บนเอกสาร PDF

การลงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ใช่การนำรูปลายเซ็นแปะลงบนเอกสาร

แต่เป็นการใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ที่ออกโดยหน่วยงานที่ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์

(Certificate Authority หรือ CA) ซึ่งได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐ

มาทำเป็นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ โดยการเข้ารหัสกับข้อมูลของเอกสารต้นฉบับ

สร้างเป็นชุดตัวเลขแล้วเก็บไว้ในเอกสารต้นฉบับ

หากเอกสารต้นฉบับถูกแก้ไข ข้อมูลชุดตัวเลขของไฟล์จะเปลี่ยนไปไม่เหมือนกับต้นฉบับ

โปรแกรมที่เปิดอ่าน PDF จะทราบและจะแจ้งทันทีว่าไฟล์นั้นได้ถูกแก้ไข

ตัวอย่าง (ด้านล่าง) เอกสาร PDF ที่ถูกลงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

ตัวอย่าง (ด้านล่าง) เอกสาร PDF ที่ถูกแก้ไขหลังจากลงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

หากหน่วยงาน หรือบริษัทของท่าน มีเอกสาร PDF ที่ต้องจัดทำและต้องการความปลอดภัย

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเอกสารที่ออกไปแล้วจะไม่สามารถถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ทางเรามีบริการ ระบบลงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์บนเอกสาร PDF

สามารถเชื่อมต่อกับระบบออกเอกสารเดิมที่ท่านใช้อยู่ ไม่ต้องแยกออกมาอีกระบบ

หากสนใจสามารถสอบถามเข้ามาได้ที่ เบอร์โทร 082-579-8555

สามารถใช้งาน eSigns ระบบลายเซ็นดิจิทัลได้ที่ https://www.esigns.cloud/th

ระบบลงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) โดย บริษัท ฟรีเวชั่น จำกัด