บริการของเรา (Service)

 

เรามีบริการการสร้างเอกสารใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี อิเล็กทรอนิกส์  (e-Tax Invoice & e-Receipt) โดยสามารถเชื่อมต่อกับระบบภายนอกเช่น Shopee Lazada JD Central เป็นต้น รวมไปถึงสามารถเชื่อมกับระบบบัญชีได้ด้วย ไปจนถึงการลงทะเบียนเชื่อมต่อกับระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากร นอกจากนี้มีระบบลงลายเซ็นดิจิทัล และสามารถตรวจสอบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วย 


Leceipt

ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท ฟรีเวชั่น จำกัด

682 หมู่ 1 ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130

อีเมล support@leceipt.com


สอบถามเพิ่มเติม

ไลค์ Facebook คลิก LinkedIn ช่อง YouTube เพิ่มเพื่อน


เอกสารสำหรับสื่อ


ฝ่ายบริการลูกค้าโทร

082-579-8555


ติดต่อเป็นพาร์ทเนอร์