บริการของเรา (Service)

 

เรามีบริการซอฟต์แวร์ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี อิเล็กทรอนิกส์  (e-Tax Invoice & e-Receipt) โดยสามารถเชื่อมต่อกับระบบภายนอกเช่น Shopee, Lazada, TikTok Shop, LINE Shopping เป็นต้น รวมไปถึงสามารถเชื่อมกับระบบบัญชีได้ด้วย ไปจนถึงการลงทะเบียนระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt นอกจากนี้มีซอฟต์แวร์ลงลายเซ็นดิจิทัล และสามารถตรวจสอบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วย 


Leceipt

ซอฟต์แวร์ e-Tax Invoice & e-Receipt

บริษัท ฟรีเวชั่น จำกัด

682 หมู่ 1 ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130

อีเมล support@leceipt.com


สอบถามเพิ่มเติม

ไลค์ Facebook คลิก LinkedIn ช่อง YouTube เพิ่มเพื่อน


เอกสารสำหรับสื่อ


ฝ่ายบริการลูกค้าโทร

082-579-8555