คู่มือการใช้งาน

Leceipt เป็นระบบออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งรองรับทั้งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ และใบลดหนี้

โดยจัดทำผ่านระบบ


โดยเรามีคู่มือการใช้งานของระบบซึ่งอยู่แถบเมนูด้านซ้ายหรือสามารถดูคู่มือของเราตามลิงค์ดังต่อไปนี้

1. เริ่มต้นการใช้งาน

 • วิธีสมัครการใช้งาน
  สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกในระบบของเราสามารถเข้ามาสมัครการใช้งานกับเราได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


2. แฟ้มเอกสาร


3. วิธีสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt


4. เอกสารธุรกิจ


5. รายงาน


6. ไฟล์ RD Prep


7. ข้อมูลภายใน


8. ข้อมูลภายนอก

9. ข้อมูลภายนอก Enterprise

10. ข้อมูลกรมสรรพากร

   10.1 ข้อมูลผู้ประกอบการ VAT
   สามารถตรวจสอบรายชื่อจดทะเบียน VAT โดยจะตรวจสอบ รายชื่อผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งยังคงประกอบกิจการอยู่ ณ วันที่ที่ทำการตรวจสอบ โดยระบบของเราจะเชื่อมต่อกับข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลกรมสรรพากร เมือใช้หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 กรอกลงในระบบ จะแสดงข้อมูลออกมาได้เลย
   10.2 การตรวจสอบข้อมูลเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
   บริการตรวจสอบความถูกต้องของเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร และเลขประจำตัวประชาชน ว่าเป็นเลขที่มีอยู่จริงและเป็นเลขที่ถูกต้อง หน่วยงานที่ต้องการตรวจสอบความมีอยู่จริงของเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร และเลขประจำตัวประชาชน
   10.3 การตรวจสอบผู้มีสิทธิออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt)
   สามารถตรวจสอบผู้มีสิทธิออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) โดยใช้หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 กรอกลงในระบบ

11. การตั้งค่า


12. Leceipt Tricks13. คู่มือ API


14. คู่มือวิธีใช้ Postman ผ่าน Leceipt API

   14.1 วิธีใช้ Postman สร้างใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ผ่าน Leceipt API
   หากท่านต้องการที่จะสร้างใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ผ่านระบบของท่าน คู่มือนี้จะสอนวิธีการสร้างใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ผ่าน Postman แบบง่ายๆพร้อมตัวอย่างโค้ดเพื่อให้ท่านได้เข้าใจได้อย่างง่าย
   14.2 วิธีใช้ Postman สร้างใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ ผ่าน Leceipt API
   หากท่านต้องการที่จะสร้างใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ผ่านระบบของท่าน คู่มือนี้จะสอนวิธีการสร้างใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ ผ่าน Postman แบบง่ายๆพร้อมตัวอย่างโค้ดเพื่อให้ท่านได้เข้าใจได้อย่างง่าย
   14.3 วิธีใช้ Postman สร้างใบเสร็จรับเงิน ผ่าน Leceipt API
   หากท่านต้องการที่จะสร้างใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี ผ่านระบบของท่าน คู่มือนี้จะสอนวิธีการสร้างสร้างใบเสร็จรับเงิน ผ่าน Postman แบบง่ายๆพร้อมตัวอย่างโค้ดเพื่อให้ท่านได้เข้าใจได้อย่างง่าย
   14.4 วิธีใช้ Postman สร้างใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี ผ่าน Leceipt API
   หากท่านต้องการที่จะสร้างใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี ผ่านระบบของท่าน คู่มือนี้จะสอนวิธีการสร้างใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ผ่าน Postman แบบง่ายๆพร้อมตัวอย่างโค้ดเพื่อให้ท่านได้เข้าใจได้อย่างง่าย
   14.5 วิธีใช้ Postman สร้างใบส่งของ/ใบกำกับภาษี ผ่าน Leceipt API
   หากท่านต้องการที่จะสร้างใบส่งของ/ใบกำกับภาษี ผ่านระบบของท่าน คู่มือนี้จะสอนวิธีการสร้างใบส่งของ/ใบกำกับภาษี ผ่าน Postman แบบง่ายๆพร้อมตัวอย่างโค้ดเพื่อให้ท่านได้เข้าใจได้อย่างง่าย
   14.6 วิธีใช้ Postman สร้างใบกำกับภาษี ผ่าน Leceipt API
   หากท่านต้องการที่จะสร้างใบกำกับภาษี ผ่านระบบของท่าน คู่มือนี้จะสอนวิธีการสร้างใบกำกับภาษี ผ่าน Postman แบบง่ายๆพร้อมตัวอย่างโค้ดเพื่อให้ท่านได้เข้าใจได้อย่างง่าย
   14.7 วิธีใช้ Postman สร้างใบเพิ่มหนี้ ผ่าน Leceipt API
   หากท่านต้องการที่จะสร้างใบเพิ่มหนี้ ผ่านระบบของท่าน คู่มือนี้จะสอนวิธีการสร้างใบเพิ่มหนี้ ผ่าน Postman แบบง่ายๆพร้อมตัวอย่างโค้ดเพื่อให้ท่านได้เข้าใจได้อย่างง่าย
   14.8 วิธีใช้ Postman สร้างใบลดหนี้ ผ่าน Leceipt API
   หากท่านต้องการที่จะสร้างใบลดหนี้ ผ่านระบบของท่าน คู่มือนี้จะสอนวิธีการสร้างใบลดหนี้ ผ่าน Postman แบบง่ายๆพร้อมตัวอย่างโค้ดเพื่อให้ท่านได้เข้าใจได้อย่างง่าย
   14.9 วิธีใช้ Postman สร้างใบเสนอราคา ผ่าน Leceipt API
   หากท่านต้องการที่จะสร้างใบเสนอราคา ผ่านระบบของท่าน คู่มือนี้จะสอนวิธีการสร้างใบเสนอราคา ผ่าน Postman แบบง่ายๆพร้อมตัวอย่างโค้ดเพื่อให้ท่านได้เข้าใจได้อย่างง่าย
   14.10 วิธีใช้ Postman สร้างใบแจ้งหนี้ ผ่าน Leceipt API
   หากท่านต้องการที่จะสร้างใบแจ้งหนี้ ผ่านระบบของท่าน คู่มือนี้จะสอนวิธีการสร้างใบแจ้งหนี้ ผ่าน Postman แบบง่ายๆพร้อมตัวอย่างโค้ดเพื่อให้ท่านได้เข้าใจได้อย่างง่าย
   14.11 วิธีใช้ Postman สร้างใบวางบิล ผ่าน Leceipt API
   หากท่านต้องการที่จะสร้างใบวางบิล ผ่านระบบของท่าน คู่มือนี้จะสอนวิธีการสร้างใบวางบิล ผ่าน Postman แบบง่ายๆพร้อมตัวอย่างโค้ดเพื่อให้ท่านได้เข้าใจได้อย่างง่าย
   14.12 วิธีใช้ Postman สร้างใบส่งของ ผ่าน Leceipt API
   หากท่านต้องการที่จะสร้างใบส่งของ ผ่านระบบของท่าน คู่มือนี้จะสอนวิธีการสร้างใบส่งของ ผ่าน Postman แบบง่ายๆพร้อมตัวอย่างโค้ดเพื่อให้ท่านได้เข้าใจได้อย่างง่าย