คู่มือการใช้งาน

Leceipt เป็นระบบออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งรองรับทั้งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ และใบลดหนี้

โดยจัดทำผ่านระบบ


โดยเรามีคู่มือการใช้งานของระบบซึ่งอยู่แถบเมนูด้านซ้ายหรือสามารถดูคู่มือของเราตามลิงค์ดังต่อไปนี้

1. เริ่มต้นการใช้งาน

 • วิธีสมัครการใช้งาน
  สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกในระบบของเราสามารถเข้ามาสมัครการใช้งานกับเราได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


2. ไฟล์เอกสาร

 • ส่งไฟล์เข้าอินบอกซ์บัญชี Leceipt อื่น ๆ
  ส่วนนี้จะเป็นการอธิบายการตั้งค่าสำหรับ “ส่งไฟล์เข้าอินบอกซ์บัญชีอื่น” โดยสำหรับส่งไฟล์เอกสารไปยังผู้ใช้งานของโปรแกรม Leceipt อีกบัญชีการใช้งานอื่น ๆ ได้ด้วย


3. วิธีสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt


4. เอกสารธุรกิจ


5. รายงาน


6. ข้อมูลภายใน

   6.1 วิธีแก้ไขข้อมูลบริษัท
   เมื่อสมัครเข้าใช้ระบบของเราแล้วหากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทผู้ใช้งานสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลบริษัทของผู้ใช้งานได้
   6.2 การเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อ
   ส่วนนี้เป็นการเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อ โดยในการสร้างเอกสารนั้นผู้ใช้งานมักจะมีการป้อนข้อมูลของ “ผู้ติดต่อ” หรือ “ลูกค้าที่ต้องออกเอกสารให้”

7. ข้อมูลภายนอก

8. ข้อมูลกรมสรรพากร

   8.1 ข้อมูลผู้ประกอบการ VAT
   สามารถตรวจสอบรายชื่อจดทะเบียน VAT โดยจะตรวจสอบ รายชื่อผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งยังคงประกอบกิจการอยู่ ณ วันที่ที่ทำการตรวจสอบ โดยระบบของเราจะเชื่อมต่อกับข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลกรมสรรพากร เมือใช้หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 กรอกลงในระบบ จะแสดงข้อมูลออกมาได้เลย
   8.2 การตรวจสอบข้อมูลเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
   บริการตรวจสอบความถูกต้องของเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร และเลขประจำตัวประชาชน ว่าเป็นเลขที่มีอยู่จริงและเป็นเลขที่ถูกต้อง หน่วยงานที่ต้องการตรวจสอบความมีอยู่จริงของเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร และเลขประจำตัวประชาชน
   8.3 การตรวจสอบผู้มีสิทธิออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt)
   สามารถตรวจสอบผู้มีสิทธิออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) โดยใช้หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 กรอกลงในระบบ

9. การตั้งค่า


10. คู่มือ API