โปรแกรมใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์
(e-Tax Invoice & e-Receipt)โปรแกรมใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ใช้กระดาษ

ใชักับระบบ

ออกเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ในรูปแบบไฟล์ PDF แล้วส่งให้ลูกค้าทางอีเมล และ SMS

โปรแกรม Leceipt

 • สร้างเอกสารผ่านเว็บไซต์
 • สร้างเอกสารผ่านการอัปโหลด Excel
 • สร้างเอกสารจากระบบภายนอกเช่น Shopee Lazada ระบบบัญชี PEAK เป็นต้น
 • สร้างเอกสารจาก API

บริการครบวงจร

 • บริการจัดหาใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
 • บริการลงทะเบียนแบบ บ.อ. 01 ด้วยโปรแกรม Ultimate Sign & Viewer
 • โปรแกรมสำหรับออกเอกสาร (e-Tax Invoice & e-Receipt)
 • ใช้งานได้ภายใน 3-5 วันทำการ

เอกสารเป็น PDF และ XML

 • ไฟล์ PDF ใช้สำหรับส่งให้ลูกค้า
 • ไฟล์ XML ส่งให้กรมสรรพากร
ทั้งสองไฟล์ มีการลงลายเซ็นดิจิทัล ด้วยเทคโนโลยี PKI (Public Key Infrastucture) ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยสูงมาก

เหตุผลที่เลือกเรา

 • ปรับแต่งรูปแบบเอกสารเองได้
 • ส่งเอกสารทาง Email จากระบบได้ทันที
 • ส่งลิงค์ดาวน์โหลดเอกสารทาง SMS ได้
 • นำส่งไฟล์ XML ให้กรมสรรพากรอัตโนมัติ
 • รายงานการนำส่งไฟล์ พร้อมเลขที่อ้างอิงจากกรมสรรพากร


เกี่ยวกับโปรแกรม Leceipt

เราเป็นระบบจัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อช่วยให้ธุรกิจของท่าน ออกเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์เอกสารแทนรูปแบบกระดาษ ช่วยทั้งลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการจัดส่งเอกสาร

ไฟล์เอกสารรองรับทั้งในรูปแบบ PDF ซึ่งสามารถส่งได้ทางอีเมลและ SMS รวมถึงรูปแบบ XML สำหรับจัดส่งให้กับกรมสรรมพากร โดยเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของเรามีการลงลายเซ็นดิจิทัลไว้บนเอกสาร ซึ่งป้องกันการปลอมแปลงและสวมลอยของข้อมูลในเอกสาร


เอกสารที่รองรับ

1. เอกสารประเภท e-Tax Invoice & e-Receipt

 • ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
 • ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
 • ใบเสร็จรับเงิน
 • ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี
 • ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี
 • ใบกำกับภาษี
 • ใบเพิ่มหนี้
 • ใบลดหนี้

2. เอกสารธุรกิจ

ส่วนนี้จะมีการเลือกธนาคารและ QRCode สำหรับระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เพิ่มเข้ามาด้วย

 • ใบเสนอราคา
 • ใบวางบิล
 • ใบแจ้งหนี้
 • หนังสือรองรับการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • อื่น ๆ

3. เอกสารรายงาน

 • รายงานภาษีขาย
 • รายงานนำส่ง XML
 • รายงาน ภ.พ.30
 • อื่น ๆ

สร้างเอกสาร e-Tax Invoice/e-Receipt จากโปรแกรมภายนอก

โดยสามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรมภายนอกเพื่อออกเอกสาร e-Tax Invoice/e-Receipt ไม่ต้องเสียเวลาป้อนข้อมูลใหม่ทีละเอกสารอีกครั้ง เช่น โปรแกรมซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์จาก Shopee Lazada JD-Central โปรแกรมบัญชีออนไลน์อย่างเช่น PEAK Xero TRCloud รวมไปถึงโปรแกรมจัดการออเดอร์สินค้าอย่าง Shipnity เป็นต้น

สร้างเอกสาร e-Tax Invoice/e-Receipt ผ่านการอัปโหลดจากโปรแกรม Microsoft Excel

เหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการสร้างเอกสาร e-Tax Invoice/e-Receipt ทีละหลายไฟล์ออกมาทีเดียว

สร้างเอกสาร e-Tax Invoice/e-Receipt จาก API

หากผู้ใช้งานมีโปรแกรมระบบบัญชีเก่าอยู่แล้ว เรามีบริการเชื่อมต่อ API ให้ท่าน รวมถึงการ integrate โปรแกรมออกเอกสาร e-Tax Invoice/e-Receipt เชื่อมต่อกับระบบเก่าของท่าน โดยทีมนักพัฒนาของ Leceipt ซึ่งไม่ต้องเสียเวลามาติดตั้งโปรแกรมบัญชีใหม่

เอกสารโบรชัวร์ (Brochure)

เรามีเอกสารโบรชัวร์ (Brochure) ที่เอาไว้บริการ ซึ่งแสดงข้อมูลละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรม Leceipt โดยเรามีบริการไฟล์โบร์ชัว (Brochure) ให้สามารถดาวน์โหลดได้ที่ด้านล่าง 

 

ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารโบร์ชัวร์แบบหลายหน้า

 

ดาวน์โหลดไฟล์