บริการสร้างใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
จาก Marketplace

สร้างหลายไฟล์พร้อมกันได้

เมื่อได้ทำการเชื่อมต่อระหว่างโปรแกรม Leceipt กับ Shopee หรือ Lazada หรือ JD Central จะสามารถสร้างเอกสารได้หลายไฟล์เพียงไม่กี่คลิก ซึ่งเอกสารที่สร้างออกมานั้นรองรับไฟล์ในรูปแบบ PDF (ซึ่งสามารถส่งไฟล์ผ่าน Email หรือ SMS ไปยังปลายทางที่ต้องการได้) นอกจากนี้ยังสามารถสั่งพิมพ์เอกสารออกมาเป็นรูปแบบกระดาษได้ด้วย และรองรับไฟล์ XML สำหรับส่งไปให้กับกรมสรรพากรได้อีกด้วย

สร้างไฟล์แล้วไปพิมพ์เป็นกระดาษได้

ไม่จำเป็นต้องเข้า e-Tax Invoice & e-Receipt ซึ่งรองรับไฟล์ดังนี้

  • ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
  • ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
  • ใบเสร็จรับเงิน
  • ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี
  • ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี
  • ใบกำกับภาษี

สร้างไฟล์เพื่อพิมพ์เป็นกระดาษปิดงบ ส่งงบ ทำรายงานภาษีขาย

ไม่ต้องคีย์ข้อมูลเอง

เพียงแค่ไม่กี่คลิกก็สามารถสร้างเอกสารจำนวนมากได้แล้ว


สอบถามเพิ่มเติม

ไลค์ Facebook ช่อง YouTube เพิ่มเพื่อน


ฝ่ายบริการลูกค้าโทร

082-579-8555