คู่มือการใช้งาน

Leceipt เป็นระบบออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งรองรับทั้งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ และใบลดหนี้

โดยจัดทำผ่านระบบ

1. วิธีสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt
(บน Mobile App.)

2. ข้อมูลภายนอก
(บน Mobile App.)