ผู้ประกอบการสามารถจัดทำใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ควบคู่ไปกับการออกเอกสารแบบกระดาษได้ไหม ?
ผู้ประกอบการสามารถจัดทำใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ควบคู่ไปกับการออกเอกสารแบบกระดาษได้ไหม ?
01/04/2022
แนะนำ โปรแกรมและApplication ที่ใช้ในการเปิดเอกสาร PDF ที่สร้างจากโปรแกรม Leceipt
แนะนำ โปรแกรมและApplication ที่ใช้ในการเปิดเอกสาร PDF ที่สร้างจากโปรแกรม Leceipt
08/04/2022
ผู้ประกอบการสามารถจัดทำใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ควบคู่ไปกับการออกเอกสารแบบกระดาษได้ไหม ?
ผู้ประกอบการสามารถจัดทำใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ควบคู่ไปกับการออกเอกสารแบบกระดาษได้ไหม ?
01/04/2022
แนะนำ โปรแกรมและApplication ที่ใช้ในการเปิดเอกสาร PDF ที่สร้างจากโปรแกรม Leceipt
แนะนำ โปรแกรมและApplication ที่ใช้ในการเปิดเอกสาร PDF ที่สร้างจากโปรแกรม Leceipt
08/04/2022

ผู้ประกอบการที่ต้องการจัดทำ e-Tax Invoice & e-Receipt ต้องจัดหาซอฟต์แวร์อย่างไร? 

ผู้ประกอบการที่ต้องการจัดทำ e-Tax Invoice & e-Receipt ต้องจัดหาซอฟต์แวร์อย่างไร?

ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากร ประเทศไทย คือ การออกเอกสาร ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์โดยจะต้องทำตามกระบวนการที่กรมสรรพากรกำหนด ซึ่งต้องมีการสร้างไฟล์ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับลงลายเซ็นดิจิทัลบนเอกสาร PDF (สำหรับส่งให้ลูกค้า) และสร้างไฟล์ XML พร้อมลงลายเซ็นดิจิทัล (สำหรับส่งให้กรมสรรพากร)  


ซึ่งซอฟต์แวร์ที่สามารถสร้างเอกสารใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ หากเป็นบริษัทใหญ่ก็จะทำการพัฒนาขึ้นมาเองเนื่องจากมีเงินลงทุนหรืองบประมาณทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่แล้ว แต่ถ้าเป็นบริษัทขนาดกลางหรือขนาดเล็กอาจจะไม่คุ้มที่จะลงทุนพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมาเองเพราะมีเงินลงทุนที่สูงอีกทั้งยังต้องมีค่าบำรุงรักษาและจ้างพนักงานที่จะมาคอยดูแลด้านนี้โดยเฉพาะทุกเดือน 


จะดีกว่าไหม ถ้ามีอีกหนึ่งทางเลือกที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนคงที่เลย (Fix Cost) มีแต่ค่าจัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) ที่เป็นต้นทุนผันแปร (Variable Cost) จ่ายเฉพาะตามจำนวนเอกสารที่สร้าง ตัวเลือกที่ว่านี้ก็คือโปรแกรม Leceipt (https://www.leceipt.com) ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถจัดทำเอกสารใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) ได้ทันทีหลังจากลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์และทำการติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ลงในบัญชีผู้ใช้งาน 

หากสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 082-579-8555 หรือไลน์ @leceipt 

ผู้เขียน นายกฤษณ์ สุขวัจน์ 

วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565 

Comments are closed.

error: Content is protected !!