สร้าง-e-Tax-จาก-shopee
บริการสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt จากระบบ Shopee
24/11/2021
ข้อดีของการออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) แบบเรียลไทม์ (Real Time)
ข้อดีของการออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) แบบเรียลไทม์ (Real Time)
03/12/2021
สร้าง-e-Tax-จาก-shopee
บริการสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt จากระบบ Shopee
24/11/2021
ข้อดีของการออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) แบบเรียลไทม์ (Real Time)
ข้อดีของการออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) แบบเรียลไทม์ (Real Time)
03/12/2021

การติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับจัดทำเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt

การติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับจัดทำเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt


การจัดทำเอกสารใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ตามกระบวนการที่กรมสรรพากรกำหนดจะต้องมีการลงลายเซ็นดิจิทัลบนเอกสารใบกำกับภาษีทั้งแบบ PDF และ XML ซึ่งการทำลายเซ็นดิจิทัลจะต้องใช้สิ่งที่เรียกว่า ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ในการลงลายเซ็นดิจิทัลบนเอกสาร 

ทาง Leceipt มีบริการจัดหาใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ให้กับท่าน ซึ่งสามารถโทรติดต่อเข้ามาที่เบอร์ 082-579-8555 เพื่อให้ทางเราดำเนินการจัดหา และติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ลงในระบบ Leceipt ให้กับท่านเพื่อใช้สำหรับออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) 

เมื่อทำการจัดหาใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางเรามีบริการอุปกรณ์จัดเก็บใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ให้กับท่านฟรี! ตลอดอายุการใช้งาน ท่านไม่ต้องลงทุนซื้อ e-Token หรือ Hardware Security Module (HSM) เพื่อใช้จัดเก็บใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติต้องซื้อไปติดตั้งที่บริษัทของท่าน เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายทางด้านการลงทุนซื้อ Hardware และการบำรุงรักษาอย่างมาก 

รูป e-Token 
รูป Hardware Security Module (HSM) 


ผู้เขียน นายกฤษณ์ สุขวัจน์ 

วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
Comments are closed.

error: Content is protected !!