เมื่อได้รับใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ขาย จะต้องดำเนินการอย่างไร ?
เมื่อได้รับใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ขาย จะต้องดำเนินการอย่างไร ? 
18/03/2022
ข้อควรระวังเกี่ยวกับวันหมดอายุของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กับระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt
ข้อควรระวังเกี่ยวกับวันหมดอายุของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กับระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt  
25/03/2022
เมื่อได้รับใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ขาย จะต้องดำเนินการอย่างไร ?
เมื่อได้รับใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ขาย จะต้องดำเนินการอย่างไร ? 
18/03/2022
ข้อควรระวังเกี่ยวกับวันหมดอายุของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กับระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt
ข้อควรระวังเกี่ยวกับวันหมดอายุของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กับระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt  
25/03/2022

การใส่ที่อยู่เอกสารกรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างประเทศ

การใส่ที่อยู่เอกสารกรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างประเทศ

สำหรับโปรแกรม Leceipt จะมีการใส่ค่าที่อยู่แบ่งเป็น 2 แบบคือ แบบโครงสร้างที่อยู่ที่เปิด และ แบบโครงสร้างที่อยู่ที่ปิด ซึ่งโดยทั่วไปแล้วค่าเริ่มต้น (Default) ของโปรแกรม Leceipt จะเป็นแบบ แบบโครงสร้างที่อยู่ที่เปิด ซึ่งจะ fix ค่าสำหรับกรอกข้อมูลที่อยู่ปลายทางไว้ในประเทศไทยเท่านั้นดังรุปด้านล่างแต่ในกรณีที่ต้องการกรอกที่อยู่กลายทางเรามีวิธีการดังต่อไปนี้

เริ่มด้วยการทำเลือกให้ “โครงสร้างที่อยู่” ทำการปิด (เลื่อนปุ่มกลมไปทางซ้ายมือ) ดังรูปซึ่งเพียงเท่านี้ก็สามารถใส่ที่ปลายทางที่อยู่ต่างประเทศได้แล้วระบบ Leceipt มีทีมพัฒนาระบบที่มีความเชี่ยวชาญและมีความตั้งใจในการพัฒนาระบบการสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ตอบโจทย์ต่อธุรกิจยุคใหม่

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ : https://www.facebook.com/LeceiptOfficial

ติดต่อสอบถามที่ Line : @leceipt หรือ Tel : 082-579-8555

Email : support@leceipt.comผู้เขียน ศุภลักษณ์ สิงห์จารย์ 

วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
Comments are closed.

error: Content is protected !!