บริษัทมีรายได้เกิน 30 ล้านบาทต่อปี เข้าระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ได้ไหม?
บริษัทมีรายได้เกิน 30 ล้านบาทต่อปี เข้าระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ได้ไหม?
04/03/2022
เมื่อได้รับใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ขาย จะต้องดำเนินการอย่างไร ?
เมื่อได้รับใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ขาย จะต้องดำเนินการอย่างไร ? 
18/03/2022
บริษัทมีรายได้เกิน 30 ล้านบาทต่อปี เข้าระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ได้ไหม?
บริษัทมีรายได้เกิน 30 ล้านบาทต่อปี เข้าระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ได้ไหม?
04/03/2022
เมื่อได้รับใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ขาย จะต้องดำเนินการอย่างไร ?
เมื่อได้รับใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ขาย จะต้องดำเนินการอย่างไร ? 
18/03/2022

ผู้ขายสินค้าส่งเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ให้ทางอีเมลเยอะมาก แก้ปัญหาอย่างไร ? 

ผู้ขายสินค้าส่งเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ให้ทางอีเมลเยอะมาก แก้ปัญหาอย่างไร?

ปัจจุบันบริษัทต่างๆ ได้เปลี่ยนการออกเอกสารแบบกระดาษมาเป็นรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ยกตัวอย่างเช่น ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ที่จัดทำตามระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt และช่องทางที่ใช้จัดส่งเอกสารส่วนใหญ่จะส่งเอกสารให้ผู้ซื้อทางอีเมล  


ถ้าบริษัทที่มีการสั่งซื้อของหลายครั้งในแต่ละวัน เช่น โรงพยาบาล โรงงาน หรือบริษัทที่ต้องสั่งของกับ Supplier เพื่อนำมาผลิตสินค้า หลายครั้งในหนึ่งวัน และมีเอกสารที่ต้องรับในแต่ละวันจำนวนมาก เช่น ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ที่ต้องรับทางอีเมลวันนึงจำนวนมาก อาจจะเกิดปัญหาอีเมลกลางของบริษัทที่ใช้รับเอกสารใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ อีเมลเยอะมากจนหาอีเมลเกี่ยวกับงานอื่นๆ และอีเมลลูกค้าไม่เจอ 


ปัญหานี้แก้ได้โดยระบบรับไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของ Leceipt จะทำงานคล้ายกับ Inbox ของอีเมลที่เอาไว้รับไฟล์เอกสาร หากเปรียบกับระบบอีเมลทั่วไป คือ อีเมลเอาไว้ส่งข้อความสำหรับติดต่องาน ระบบรับไฟล์เอกสารของ Leceipt เอาไว้ส่งไฟล์เอกสารและรับไฟล์เอกสารจากผู้อื่น เพื่อให้เห็นภาพการทำงานอย่างชัดเจน สามารถทดลองใช้งานได้โดยเข้าไปที่ https://my.leceipt.com/signup หลังจากเข้าสู่ระบบที่เมนูด้านซ้ายจะมีเมนูกล่องเอกสารขาเข้า และเมนูส่งไฟล์เอกสาร 


ท่านสามารถดูรายละเอียด คู่มือการใช้งานระบบส่งไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ https://www.leceipt.com/docs/etax/ส่งไฟล์เข้าอีกบัญชี-leceipt 

ผู้เขียน นายกฤษณ์ สุขวัจน์ 

วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565 

Comments are closed.

error: Content is protected !!