เอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt สามารถส่งไฟล์ PDF ผ่านอีเมล
เอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt สามารถส่งไฟล์ PDF ผ่านอีเมล
13/05/2022
ความแตกต่างของการยกเลิกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์กับใบกำกับภาษีแบบเดิมที่เป็นกระดาษ ต่างกันตรงไหนบ้าง? 
ความแตกต่างของการยกเลิกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์กับใบกำกับภาษีแบบเดิมที่เป็นกระดาษ ต่างกันตรงไหนบ้าง? 
20/05/2022
เอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt สามารถส่งไฟล์ PDF ผ่านอีเมล
เอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt สามารถส่งไฟล์ PDF ผ่านอีเมล
13/05/2022
ความแตกต่างของการยกเลิกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์กับใบกำกับภาษีแบบเดิมที่เป็นกระดาษ ต่างกันตรงไหนบ้าง? 
ความแตกต่างของการยกเลิกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์กับใบกำกับภาษีแบบเดิมที่เป็นกระดาษ ต่างกันตรงไหนบ้าง? 
20/05/2022

นำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ หรือใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ให้กรมสรรพากรแล้วต้องยื่นแบบ ภ.พ.30 และทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขายอีกหรือไม่ 

นำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ หรือใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ให้กรมสรรพากรแล้วต้องยื่นแบบ ภ.พ.30 และทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขายอีกหรือไม่ 

ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ผู้ประกอบการยังคงมีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.พ.30 ตามประมวลรัษฎากรเช่นเดิม และจะต้องจัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขายเหมือนเดิม 


หากเข้าระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt แล้ว ผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการทางด้านภาษีและลงบัญชีเช่นเดิมครับ 

ผู้เขียน นายกฤษณ์ สุขวัจน์ 

นที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

Comments are closed.

error: Content is protected !!