ข้อดีของการออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) แบบเรียลไทม์ (Real Time)
ข้อดีของการออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) แบบเรียลไทม์ (Real Time)
03/12/2021
รายได้ไม่ถึง 30 ล้านบาท ใช้ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ได้ไหม?
วิธีลงทะเบียนรับ e-Tax Invoice & e-Receipt การประปาส่วนภูมิภาค
17/12/2021
ข้อดีของการออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) แบบเรียลไทม์ (Real Time)
ข้อดีของการออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) แบบเรียลไทม์ (Real Time)
03/12/2021
รายได้ไม่ถึง 30 ล้านบาท ใช้ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ได้ไหม?
วิธีลงทะเบียนรับ e-Tax Invoice & e-Receipt การประปาส่วนภูมิภาค
17/12/2021

รายได้ไม่ถึง 30 ล้านบาทต่อปี ใช้ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ได้ไหม ?

รายได้ไม่ถึง 30 ล้านบาทต่อปี ใช้ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ได้ไหม ?


ระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากรมี 2 ระบบคือ

  1. e-Tax Invoice & e-Receipt
  2. e-Tax Invoice by Email

ทางกรมสรรพากรไม่ได้กำหนดรายได้ขั้นต่ำที่จะสามารถใช้ทั้ง 2 ระบบนี้ไว้

นั่นหมายความว่า ท่านสามารถเลือกใช้ระบบใดก็ได้ ไม่ว่าจะมียอดขายเท่าไหร่

(แต่เลือกใช้ได้ระบบเดียวเท่านั้น ไม่สามารถใช้ 2 ระบบพร้อมกัน)

ขอบคุณรูปภาพจากกรมสรรพากร


แต่กรมสรรพากรกำหนดรายได้สูงสุดสำหรับระบบ e-Tax Invoice by Email ไว้ที่ไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปี

หากรายได้เกินจะต้องใช้ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt แต่อย่างไรก็ดี ผู้เขียนแนะนำให้ผู้อ่านเริ่มใช้ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ไปได้เลย แม้จะรายได้ยังไม่มาก

เพราะมีความสะดวกในการใช้งานมากกว่า ออกเอกสารได้หลายประเภทมากกว่า และถ้าลูกค้าไม่มีอีเมลก็ยังสามารถส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ให้ลูกค้า ทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นได้

แต่ระบบ e-Tax Invoice by Email ต้องส่งเอกสารให้ลูกค้าทางอีเมลเท่านั้น หากลูกค้าไม่มีอีเมลจะไม่สามารถจัดทำเอกสารได้ เนื่องจากข้อกำหนดทางกฎหมาย

ขอบคุณรูปภาพจากกรมสรรพากร


หากท่านอยากรู้รายละเอียดว่าระบบ e-Tax Invoice by Email กับระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ต่างกันอย่างไร? ท่านสามาถอ่านเพิ่มเติมได้ที่บทความที่ลิงค์นี้ระบบ Leceipt เป็นการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากร

ท่านจะได้ใช้ระบบการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกับบริษัทใหญ่ๆ ที่มีรายได้เกิน 30 ล้านบาทต่อปี

โดยที่ไม่ต้องลงทุนในระบบคอมพิวเตอร์และฮาร์ดแวร์ด้วยราคาที่สูงเหมือนกับบริษัทใหญ่ๆ ที่สำคัญสามารถใช้งานได้ทันทีหลังจากลงทะเบียนใช้งานผู้เขียน นายกฤษณ์ สุขวัจน์ 

วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
Comments are closed.

error: Content is protected !!