วิธีการดูลายเซ็นดิจิทัลบนไฟล์ PDF เมื่อเปิดผ่านโปรแกรม Adobe Acrobat Reader DC
วิธีการดูลายเซ็นดิจิทัลบนไฟล์ PDF เมื่อเปิดผ่านโปรแกรม Adobe Acrobat Reader DC  
29/04/2022
ผู้ซื้อให้ออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปหลังจากได้รับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์อย่างย่อต้องทำอย่างไร
ผู้ซื้อให้ออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปหลังจากได้รับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์อย่างย่อต้องทำอย่างไร
06/05/2022
วิธีการดูลายเซ็นดิจิทัลบนไฟล์ PDF เมื่อเปิดผ่านโปรแกรม Adobe Acrobat Reader DC
วิธีการดูลายเซ็นดิจิทัลบนไฟล์ PDF เมื่อเปิดผ่านโปรแกรม Adobe Acrobat Reader DC  
29/04/2022
ผู้ซื้อให้ออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปหลังจากได้รับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์อย่างย่อต้องทำอย่างไร
ผู้ซื้อให้ออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปหลังจากได้รับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์อย่างย่อต้องทำอย่างไร
06/05/2022

รู้จักกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

วิธีการดูลายเซ็นดิจิทัลบนไฟล์ PDF เมื่อเปิดผ่านโปรแกรม Adobe Acrobat Reader DC

สำหรับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถเรียกอย่างที่เข้าใจกันนั้นคือ Electronic Signature ซึ่งการที่เราจะเข้าความหมายของนิยามคำว่า “ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์” กันนั้น สามารถอ้างอิงได้จาก “มาตรา 9 ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562” ได้กล่าวว่า

“โดยความหมายนั้นได้แสดงในแง่ของตัวอักษร ตัวเลข อักขระ ไปจนถึงเสียงหรือรูปแบบสัญลักษณ์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ของบุคคลที่เป็นเจ้าของต่อลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ๆ ต่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อแสดงว่าบุคคลนั้นยอมรับหรือยืนยันในข้อมูลในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นั้น”

ตัวอย่างของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์มีดังนี้

การคลิกปุ่มยอมรับหรือตกลงต่อข้อความเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การสมัครอีเมล

การพิมพ์ชื่อไว้แนบท้ายอีเมล

การอัปโหลดรูปภาพลายเซ็นและตราประทับ

โปรแกรม Leceipt เราคือ โปรแกรมออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถรองรับการเชื่อมกับโปรแกรมภายนอกเพื่อสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ : https://www.facebook.com/LeceiptOfficial

ติดต่อสอบถามที่ Line : @leceipt หรือ Tel : 082-579-8555

Email : support@leceipt.com

YouTube Channel : https://www.youtube.com/channel/UCncNyovjs_oeOGI5aO0YCXw

TikTok : https://www.tiktok.com/@frevationผู้เขียน ศุภลักษณ์ สิงห์จารย์ 

วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565
Comments are closed.

error: Content is protected !!