ถ้าใช้ระบบ-e-Tax-Invoice-&-e-Receipt-แล้ว-ยังต้องยื่นแบบ-ภ.พ
ถ้าใช้ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt แล้ว ยังต้องยื่นแบบ ภ.พ. 30 ทุกเดือนไหม?
01/10/2021
การเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์-และใบเสร็จรับอิเล็กทรอนิกส์
การเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์
08/10/2021
ถ้าใช้ระบบ-e-Tax-Invoice-&-e-Receipt-แล้ว-ยังต้องยื่นแบบ-ภ.พ
ถ้าใช้ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt แล้ว ยังต้องยื่นแบบ ภ.พ. 30 ทุกเดือนไหม?
01/10/2021
การเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์-และใบเสร็จรับอิเล็กทรอนิกส์
การเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์
08/10/2021

เกี่ยวกับลายเซ็นดิจิทัลที่อยู่บน e-Tax Invoice & e-Receipt

เกี่ยวกับลายเซ็นดิจิทัลบน e-Tax Invoice & e-Receipt

เกี่ยวกับลายเซ็นดิจิทัลบน e-Tax Invoice & e-Receiptหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ถึงจำเป็นต้องใช้ลายเซ็นดิจิทัล แล้วมีความสำคัญอย่างไร

ก่อนอื่น ลายเซ็นดิจิทัล (Digital Signature) คืออะไร ?

การเข้ารหัสด้วยเทคโนโลยี KPI ร่วมกับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ที่ออกให้โดย Certicated Authority -CA ซึ่งเข้าใจอย่างง่าย ๆ ก็คือ ลายเซ็นดิจิทัลจัดเป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature) ที่ถูกเข้ารหัส ทำให้เป็นลายเซ็นที่ปลอดภัยจาก การถูกปลอมแปลงหรือแก้ไข

ดังนั้นแล้ว เอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt เป็นเอกสารที่น่าเชื่อถือ ดังนั้นการมีลายเซ็นดิจิทัลจึงสร้างความมั่นใจได้ว่า เอกสารถูกรับรองโดยจากลายเซ็นที่ น่าเชื่อถือ พิสูจน์ตัวตนได้ ไม่มีการสวมลอยปลอมแปลงลายเซ็น

หากต้องการใช้งานลายเซ็นดิจิทัล สามารถใช้บริการจาก eSigns ซึ่งเป็นระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์และระบบลายเซ็นดิจิทัล จากบริษัท ฟรีเวชั่น จำกัด กรุณาคลิกที่ https://www.esigns.cloud/th/
ผู้เขียน ศุภลักษณ์ สิงห์จารย์

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564
Comments are closed.

error: Content is protected !!