เอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt สามารถส่งไฟล์ PDF ผ่าน SMS
เอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt สามารถส่งไฟล์ PDF ผ่าน SMS
27/05/2022
เชื่อมต่อโปรแกรม Leceipt กับ โปรแกรมบัญชี PayPal
03/06/2022
เอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt สามารถส่งไฟล์ PDF ผ่าน SMS
เอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt สามารถส่งไฟล์ PDF ผ่าน SMS
27/05/2022
เชื่อมต่อโปรแกรม Leceipt กับ โปรแกรมบัญชี PayPal
03/06/2022

วิธีตรวจสอบลายเซ็นดิจิทัลบนไฟล์ PDF จากโปรแกรม Foxit PDF Reader


  1. เปิดไฟล์ PDF ด้วยโปรแกรม Foxit PDF Reader

 2. คลิกที่รูปปากกาที่แถบเครื่องมือด้านซ้ายมือ

3. ลายเซ็นดิจิทัลจะแสดงดังรูปข้างล่างนี้ ถ้าต้องการดูใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ลงลายเซ็นดิจิทัล ให้คลิกที่เครื่องหมายบวก + ตามรูป

4. คลิกที่เครื่องหมายบวก + หน้า Signature Detail

5. คลิกที่ Certificate Details…

6. รายละเอียดของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สำหรับลงลายเซ็นดิจิทัล จะแสดงออกมาดังรูปข้างล่างนี้

รายละเอียดของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ จะประกอบไปด้วย

Issued to คือ ชื่อเจ้าของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์

Issued by คือ ชื่อผู้ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ หรือ CA (Certificate Authority)

Valid from … to … คือ ช่วงเวลาที่ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้ลงลายเซ็นดิจิทัล

เอกสารที่จัดทำผ่านโปรแกรม Leceipt (e-Tax Invoice & e-Receipt) จะถูกลงลายเซ็นดิจิทัลด้วยใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยถูกต้องตามกระบวนการทุกอย่าง

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (ไฟล์ PDF) sจากโปรแกรม Leceipt (https://my.leceipt.com) แล้วนำมาเช็คด้วยโปรแกรม Foxit PDF Reader ได้เลยครับ

ผู้เขียน นายกฤษณ์ สุขวัจน์ 

นที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

Comments are closed.

error: Content is protected !!