การใส่ที่อยู่เอกสารกรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างประเทศ
การใส่ที่อยู่เอกสารกรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างประเทศ
18/03/2022
เชื่อมต่อโปรแกรม Leceipt กับ Shopee ง่าย ๆ
เชื่อมต่อโปรแกรม Leceipt กับ Shopee ง่าย ๆ
25/03/2022
การใส่ที่อยู่เอกสารกรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างประเทศ
การใส่ที่อยู่เอกสารกรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างประเทศ
18/03/2022
เชื่อมต่อโปรแกรม Leceipt กับ Shopee ง่าย ๆ
เชื่อมต่อโปรแกรม Leceipt กับ Shopee ง่าย ๆ
25/03/2022

ข้อควรระวังเกี่ยวกับวันหมดอายุของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กับระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt  

ข้อควรระวังเกี่ยวกับวันหมดอายุของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กับระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt

ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันจะมีอายุของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ให้เลือก 2 แบบ คือ 

  • ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ แบบ 1 ปี 
  • ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ แบบ 2 ปี 

ข้อควรระวังที่จะกล่าวในบทความนี้คือ ไฟล์ XML ที่ถูกลงลายเซ็นดิจิทัลด้วยใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องถูกนำส่งกรมสรรพากรก่อนวันที่หมดอายุของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ เช่น หากใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์หมดอายุวันที่ 31 ม.ค. 2565 และเอกสารใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ของเดือน ม.ค. 2565 ที่ถูกลงลายเซ็นดิจิทัลด้วยใบรับรองนี้ จะต้องนำส่งไฟล์ XML ให้กรมสรรพากรก่อนวันที่ 31 ม.ค. 2565 เพราะระบบของกรมสรรพากรจะเช็ควันหมดอายุของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ลงลายเซ็นดิจิทัลบนไฟล์ XML


หากนำส่งไฟล์ XML หลังวันที่หมดอายุของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ลงลายเซ็นดิจิทัลบนไฟล์ ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากรจะไม่ยอมรับไฟล์ XML นี้ 


วิธีป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นนี้ สามารถป้องกันได้โดยขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอายุการใช้งานนานที่สุด และก่อนที่ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์หมดอายุประมาณ 30-60 วัน ให้ดำเนินการขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ใหม่เตรียมไว้ครับ 

ผู้เขียน นายกฤษณ์ สุขวัจน์ 

วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 

Comments are closed.

error: Content is protected !!