ขั้นตอนการออกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Leceipt
ขั้นตอนการออกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Leceipt
20/05/2022
วิธีตรวจสอบลายเซ็นดิจิทัลบนไฟล์ PDF จากโปรแกรม Foxit PDF Reader
03/06/2022
ขั้นตอนการออกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Leceipt
ขั้นตอนการออกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Leceipt
20/05/2022
วิธีตรวจสอบลายเซ็นดิจิทัลบนไฟล์ PDF จากโปรแกรม Foxit PDF Reader
03/06/2022

เอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt สามารถส่งไฟล์ PDF ผ่าน SMS

เอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt สามารถส่งไฟล์ PDF ผ่าน SMS

หลังจากเมื่อได้ทำการสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ที่โปรแกรมออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ Leceipt เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะมีทั้งไฟล์รูปภาพ (ที่สามารถส่งรูปภาพเอกสารทาง Line) ไฟล์ XML (สามารถดาวน์โหลดแล้วส่งให้กรมสรรพากร) และสิ่งที่สำคัญคือ ไฟล์ PDF ซึ่งสามารถส่ง Email (เอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt สามารถส่งไฟล์ PDF ผ่าน Email) และ SMS ได้ด้วย

เอกสารที่สร้างเสร็จแล้ว

เลือกไฟล์ e-Tax Invoice & e-Receipt ที่ได้ทำการสร้างเสร็จแล้ว อย่างเช่นในรูปตัวอย่าง เลือก “ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี อิเล็กทรอนิกส์” แล้วคลิกที่ปุ่มเลือก

แล้วคลิกที่ “SMS” จะมีกล่องหน้าตาโผล่ขึ้นมา แล้วก็คลิกที่ “ส่งข้อความ SMS”

ถ้าการส่งอีเมลสำเร็จจะขึ้นข้อความแถบเขียว “ส่งอีเมลสำเร็จ”

ที่ SMS ปลายทางที่ได้รับ

แล้วทำการใส่รหัสทีี่ส่งมาทาง SMS แล้วกดคลิกที่ “ดาวน์โหลดเอกสาร”

แล้วคลิก “เปิดไฟล์”

เปิดไฟล์ PDF ด้วยแอปพลิเคชั่นที่ทำการเปิดไฟล์ PDF

โปรแกรม Leceipt เราคือ โปรแกรมออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถรองรับการเชื่อมกับโปรแกรมภายนอกเพื่อสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ : https://www.facebook.com/LeceiptOfficial

ติดต่อสอบถามที่ Line : @leceipt หรือ Tel : 082-579-8555

Email : support@leceipt.com

YouTube Channel : https://www.youtube.com/channel/UCncNyovjs_oeOGI5aO0YCXw

TikTok : https://www.tiktok.com/@frevation



ผู้เขียน ศุภลักษณ์ สิงห์จารย์ 

วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565




Comments are closed.

error: Content is protected !!