แนะนำ โปรแกรมและApplication ที่ใช้ในการเปิดเอกสาร PDF ที่สร้างจากโปรแกรม Leceipt
แนะนำ โปรแกรมและApplication ที่ใช้ในการเปิดเอกสาร PDF ที่สร้างจากโปรแกรม Leceipt
08/04/2022
เชื่อมต่อโปรแกรม Leceipt กับ Lazada ง่าย ๆ
เชื่อมต่อโปรแกรม Leceipt กับ Lazada ง่าย ๆ
22/04/2022
แนะนำ โปรแกรมและApplication ที่ใช้ในการเปิดเอกสาร PDF ที่สร้างจากโปรแกรม Leceipt
แนะนำ โปรแกรมและApplication ที่ใช้ในการเปิดเอกสาร PDF ที่สร้างจากโปรแกรม Leceipt
08/04/2022
เชื่อมต่อโปรแกรม Leceipt กับ Lazada ง่าย ๆ
เชื่อมต่อโปรแกรม Leceipt กับ Lazada ง่าย ๆ
22/04/2022

ลูกค้าถามว่ามีหลักฐานอะไรที่แสดงว่าบริษัทได้ลงทะเบียน e-Tax Invoice & e-Receipt แล้ว เราจะทำอย่างไร?

ลูกค้าถามว่ามีหลักฐานอะไรที่แสดงว่าบริษัทได้ลงทะเบียน e-Tax Invoice & e-Receipt แล้ว เราจะทำอย่างไร?

ลูกค้าของเราบางครั้งได้รับเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt แล้ว ถามว่ามีหลักฐานอะไรที่สามารถยืนยันได้ว่าบริษัทได้ลงทะเบียน e-Tax Invoice & e-Receipt แล้ว หรือว่ามีเอกสารอะไรที่กรมสรรพากรออกให้เพื่อยืนยันได้ว่าบริษัทเราได้ลงทะเบียน e-Tax Invoice & e-Receipt แล้วหรือไม่?


(TL;DR;  สำหรับผู้อ่านที่อยากรู้คำตอบเลย สามารถข้ามไปอ่านย่อหน้าสุดท้ายได้เลยครับ)

ก่อนจะตอบคำถามนี้ต้องย้อนกลับไปถึงวิธีการลงทะเบียนระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากร


การลงทะเบียนระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt จะต้องทำผ่านแบบฟอร์ม บ.อ.01 ซึ่งต้องทำการลงทะเบียนแบบฟอร์มนี้ผ่านทางโปรแกรม Ultimate Sign & Viewer ของกรมสรรพากร เป็นการลงทะเบียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีเอกสารที่เป็นกระดาษ


หลังจากลงทะเบียนแบบ บ.อ.01 เสร็จ ผู้ประกอบการจะได้รับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากร และมีชื่อผู้ประกอบการแสดงอยู่ในเว็ปไซต์ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากร ซึ่งสามารถเข้าไปดูได้ที่ลิงค์นี้

https://etax.rd.go.th/etax_staticpage/app/#/index/registered#top


สรุป

หากลูกค้าของเราถามหาหลักฐานที่ยืนยันว่าเราได้ลงทะเบียน e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากร ให้ส่งลิงค์นี้ให้ลูกค้าของเราครับ

https://etax.rd.go.th/etax_staticpage/app/#/index/registered#top

ลิงค์นี้เป็นเว็ปไซต์ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากร ที่มีการแสดงรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติให้จัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถทำการค้นหาได้โดยกรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก

ผู้เขียน นายกฤษณ์ สุขวัจน์ 

วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565 

Comments are closed.

error: Content is protected !!