วิธีการดูลายเซ็นดิจิทัลบนไฟล์ PDF เมื่อเปิดผ่านโปรแกรม Adobe Acrobat Reader DC
รู้จักกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
06/05/2022
เอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt สามารถส่งไฟล์ PDF ผ่านอีเมล
เอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt สามารถส่งไฟล์ PDF ผ่านอีเมล
13/05/2022
วิธีการดูลายเซ็นดิจิทัลบนไฟล์ PDF เมื่อเปิดผ่านโปรแกรม Adobe Acrobat Reader DC
รู้จักกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
06/05/2022
เอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt สามารถส่งไฟล์ PDF ผ่านอีเมล
เอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt สามารถส่งไฟล์ PDF ผ่านอีเมล
13/05/2022

ผู้ซื้อให้ออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปหลังจากได้รับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์อย่างย่อต้องทำอย่างไร

ผู้ซื้อให้ออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปหลังจากได้รับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์อย่างย่อต้องทำอย่างไร

ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการต้องการให้ออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูป หลังจากได้รับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์อย่างย่อ ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการต้องทำอย่างไร 


1. ไม่ต้องเรียกคืนใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์อย่างย่อ 

2. จัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ให้ตรงวันเดือนปีในใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์อย่างย่อ โดยระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ และหมายเหตุในใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ว่า “เป็นการยกเลิกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์อย่างย่อเลขที่ ……. และออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ใหม่แทน” 

ผู้เขียน นายกฤษณ์ สุขวัจน์ 

วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

Comments are closed.

error: Content is protected !!