เชื่อมต่อโปรแกรม Leceipt กับ โปรแกรมบัญชี QuickBooks
เชื่อมต่อโปรแกรม Leceipt กับ โปรแกรมบัญชี QuickBooks
17/06/2022
เชื่อมต่อโปรแกรม Leceipt กับ โปรแกรมบัญชี Zoho
01/07/2022
เชื่อมต่อโปรแกรม Leceipt กับ โปรแกรมบัญชี QuickBooks
เชื่อมต่อโปรแกรม Leceipt กับ โปรแกรมบัญชี QuickBooks
17/06/2022
เชื่อมต่อโปรแกรม Leceipt กับ โปรแกรมบัญชี Zoho
01/07/2022

ใช้ Leceipt บนมือถือได้แล้ว (รองรับแอนดรอย)


ข่าวดีสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt บนมือถือ ท่านสามารถดาวน์โหลดโดยค้นหาคำว่า “Leceipt” ที่ Play Store หรือสามารถ Scan QR ดังรูปด้านล่าง


สามารถสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt และยังสามารถส่งไฟล์ PDF ผ่าน Email และ SMS ได้ด้วย

สามารถคู่มือวิธีการใช้งาน Leceipt บนมือถือได้ที่นี่

คู่มือการใช้งาน Leceipt บนมือถือผู้เขียน ศุภลักษณ์ สิงห์จารย์ 

วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
Comments are closed.

error: Content is protected !!