ใบเสร็จรับเงินกรมสรรพากร รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ใบเสร็จรับเงินกรมสรรพากร รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
04/02/2022
ใบแจ้งหนี้-ใบลดหนี้
ความแตกต่างระหว่างใบเพิ่มหนี้และใบลดหนี้
18/02/2022
ใบเสร็จรับเงินกรมสรรพากร รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ใบเสร็จรับเงินกรมสรรพากร รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
04/02/2022
ใบแจ้งหนี้-ใบลดหนี้
ความแตกต่างระหว่างใบเพิ่มหนี้และใบลดหนี้
18/02/2022

ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ต้องใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แบบไหน?

ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากร ต้องใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certificate) สำหรับสร้างลายเซ็นดิจิทัลบนเอกสาร ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ 

ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certificate Authority – CA) ในประเทศไทยมีหลายราย แต่ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certificate) ที่สามารถใช้กับระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากรต้องออกโดยผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certificate Authority – CA) ภายใต้การดูแลของหน่วยงานผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Thailand National Root Certification Authority – NRCA) ซึ่งปัจจุบัน ณ วันที่เขียนบทความนี้มีเพียง 2 บริษัท คือ 

1. บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จำกัด

2. บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 

หากบริษัทหรือหน่วยงานของท่านต้องการเข้า ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากร ทางเรามีบริการจัดหาใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์และมีอุปกรณ์จัดเก็บใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ไว้บริการ ท่านจะสะดวกสบายทุกอย่างไม่ต้องดำเนินการเอง ซึ่งมีรายละเอียดและขั้นตอนที่มากมาย

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 082-579-8555 

ผู้เขียน นายกฤษณ์ สุขวัจน์ 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  

Comments are closed.

error: Content is protected !!