เอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร "ใบเพิ่มหนี้&ใบลดหนี้"
เอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร “ใบเพิ่มหนี้&ใบลดหนี้”
05/08/2022
วิธีการใส่ข้อมูล ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ใน Excel Template
วิธีการใส่ข้อมูล ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ใน Excel Template
25/08/2022
เอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร "ใบเพิ่มหนี้&ใบลดหนี้"
เอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร “ใบเพิ่มหนี้&ใบลดหนี้”
05/08/2022
วิธีการใส่ข้อมูล ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ใน Excel Template
วิธีการใส่ข้อมูล ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ใน Excel Template
25/08/2022

วิธียกเลิกใบกำกับภาษีอย่างย่อ แล้วออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ

หากกิจการหรือบริษัทของท่านได้ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ ให้ลูกค้าไปแล้ว แต่ลูกค้าขอเปลี่ยนเป็นใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ จะต้องทำอย่างไร บทความนี้มีคำตอบครับ 

โดยในบทความนี้จะอธิบายวิธีการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ แล้วออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ  ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) ซึ่งจะมีความสะดวกมากในการสร้างเอกสารและการจัดส่งเอกสาร

วิธีการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ แล้วออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ (e-Tax Invoice & e-Receipt)

1.เข้าสู่โปรแกรม Leceipt ที่ https://www.leceipt.com แล้วกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”

2. กดปุ่ม “สร้างเอกสาร” แล้วเลือก “ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี”

3. กรอกเลขที่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ใหม่ และ วันที่ใหม่ พร้อมกับรายละเอียดชื่อและที่อยู่ลูกค้า และรายการสินค้าหรือบริการ

4. คลิกเลือก “เป็นการยกเลิกและออกใบกำกับภาษีใหม่แทนใบกำกับภาษีเดิม พร้อมกับกรอกเลขที่ วันที่ ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อที่ต้องการยกเลิก เลือกสาเหตุการยกเลิกใบกำกับภาษีเดิมเป็น “เหตุอื่น (ระบุสาเหตุ)” พร้อมกับระบุสาเหตุว่า “เป็นการยกเลิกใบกำกับภาษีอย่างย่อและออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบใหม่แทน”

5. กดปุ่ม “ต่อไป” ตรวจสอบเอกสารว่าถูกต้องแล้วกดปุ่ม “ยืนยัน”

6. หลังจากโปรแกรม Leceipt สร้างเอกสาร ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) เสร็จแล้ว ให้ทำการส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ให้ลูกค้าได้เลยครับ

ผู้เขียน นายกฤษณ์ สุขวัจน์ 

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565

Comments are closed.

error: Content is protected !!