เหตุผลที่ควรเลือกใช้บริการของระบบ Leceipt
28/01/2022
ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ต้องใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แบบไหน?
18/02/2022
เหตุผลที่ควรเลือกใช้บริการของระบบ Leceipt
28/01/2022
ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ต้องใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แบบไหน?
18/02/2022

ใบเสร็จรับเงินกรมสรรพากร รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ใบเสร็จรับเงินกรมสรรพากร รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ปัจจุบันหากประชาชนได้ชำระค่าภาษีออนไลน์กับกรมสรรพากร จะได้รับใบเสร็จรับเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในเอกสารจะมีการลงลายเซ็นดิจิทัลด้วยใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างมาก ไม่ต้องรอเอกสารที่เป็นกระดาษทางไปรษณีย์ หากชำระเงินแล้วจะได้รับใบเสร็จที่เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทันที 

กรมสรรพากรนับได้ว่าเป็นหน่วยงานแรกๆ ที่ออกใบเสร็จรับเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและผลักดันให้นิติบุคคลสามารถออกใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ (e-Tax Invoice & e-Receipt) ทำให้บริษัทและหน่วยงานต่างๆ สามารถเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) ได้อย่างรวดเร็วและสะดวกมากยิ่งขึ้น 

ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากรที่มีลายเซ็นดิจิทัลของกรมสรรพากร 

วิธีตรวจสอบลายเซ็นดิจิทัล (https://www.leceipt.com/blog/วิธีตรวจสอบใบกำกับภาษี) ท่านสามารถนำเอกสารใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบลายเซ็นดิจิทัลบนเอกสารได้ที่ ระบบตรวจสอบลายเซ็นดิจิทัล (https://check.leceipt.com

รายละเอียดการตรวจสอบ ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ จะแสดงขึ้นมาดังรูปข้างล่างนี้ ผู้เขียน นายกฤษณ์ สุขวัจน์ 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
Comments are closed.

error: Content is protected !!