วิธีตรวจสอบบริษัทและเอกสารใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี อิเล็กทรอนิกส์
วิธีตรวจสอบบริษัทและเอกสารใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี อิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt)
27/08/2021
Leceipt และความเป็นมาของระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt
Leceipt และความเป็นมาของระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt
24/09/2021
วิธีตรวจสอบบริษัทและเอกสารใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี อิเล็กทรอนิกส์
วิธีตรวจสอบบริษัทและเอกสารใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี อิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt)
27/08/2021
Leceipt และความเป็นมาของระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt
Leceipt และความเป็นมาของระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt
24/09/2021

ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt สามารถสร้างเอกสารอะไรได้บ้าง?

ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt สามารถสร้างเอกสารอะไรได้บ้าง?

ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt สามารถสร้างเอกสารอะไรได้บ้าง?ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt คือ ระบบที่ใช้สำหรับเปลี่ยนจากการออกเอกสารแบบเดิมที่เป็นกระดาษ มาเป็นการออกแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์โดยมีกฎหมายรับรอง 

เอกสารที่สามารถออกโดยระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ไม่มีได้เพียงแค่ ใบกำกับภาษี และใบเสร็จรับเงินเท่านั้น ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt สามารถออกเอกสารอื่นๆ ได้ ตามรายการเอกสารดังต่อไปนี้ 

ชื่อเอกสาร

รหัสเอกสารในไฟล์ XML

ใบเพิ่มหนี้ (Debit Note) 80
ใบลดหนี้ (Credit Note) 81
ใบกำกับภาษี (Tax Invoice) 388
ใบรับ (Receipt) T01
ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี (Invoice/Tax Invoice) T02
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (Receipt/Tax Invoice) T03
ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี (Receipt/Tax Invoice) T04
ใบกำกับภาษีอย่างย่อ (Abbreviated Tax Invoice) T05

หากบริษัทของท่านเคยออกเอกสารตามรายชื่อเอกสารด้านบน ท่านสามารถเปลี่ยนมาใช้การออกเอกสารผ่านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ได้ โดยไฟล์อิเล็กทรอนิกส์จะถือว่าเป็นต้นฉบับ หากพิมพ์ออกมาเป็นกระดาษจะถือว่าเป็นสำเนา 

ด้วยหลักการนี้การเก็บเอกสารที่บริษัท ท่านสามารถเก็บต้นฉบับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บเอกสารได้อย่างมาก และสะดวกต่อการหาเอกสารย้อนหลัง 

ถ้าท่านต้องการเปลี่ยนมาใช้ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของ Leceipt (https://www.leceipt.com) พร้อมให้ท่านใช้งานได้ทันที สามารถสร้างเอกสารตามรายการข้างบนได้เลย หลังจากเริ่มใช้งานระบบ หรือหากต้องการเชื่อมต่อกับระบบเดิม ก็สามารถทำการเชื่อมต่อผ่าน API ได้ 
ผู้เขียน นายกฤษณ์ สุขวัจน์

วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564
Comments are closed.

error: Content is protected !!