วิธีซื้อของผ่าน LINE SHOPPING ผ่านมือถือ เหมาะสำหรับมือใหม่
21/03/2023
Lazada Automation ช่วยสร้างเอกสารง่าย ๆ ประหยัดเวลา เพียงแค่ตั้งค่าแค่ครั้งเดียว
Lazada Automation ช่วยสร้างเอกสารง่าย ๆ ประหยัดเวลา เพียงแค่ตั้งค่าแค่ครั้งเดียว
31/03/2023

การสร้างเอกสารจากการอัปโหลด Excel ทางซอฟต์แวร์ Leceipt มี Excel Template รองรับไหม ?

การสร้างเอกสารจากการอัปโหลด Excel ทางซอฟต์แวร์ Leceipt มี Excel Template รองรับไหม ?

Q : หลายท่านที่ต้องการสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt หรือ เอกสาร หัก ณ ที่จ่าย  โดยนำไฟล์ Excel มาอัปโหลดที่ซอฟต์แวร์ Leceipt แล้วมี Excel Template มารองรับไหม ?

A: คำตอบคือ เรามี Excel Template รองรับ โดยบทความนี้จะอธิบาย การดาวน์โหลด Excel Template ใน 2 เอกสารหลัก ๆ นั่นคือ


1. Excel Template ของเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt

สำหรับ Excel Template ของซอฟต์แวร์ Leceipt รองรับการสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ดังนี้

 • ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
 • ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
 • ใบเสร็จรับเงิน
 • ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี
 • ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี
 • ใบกำกับภาษี
 • ใบเพิ่มหนี้
 • ใบลดหนี้

เมื่อเข้ามาที่ซอฟต์แวร์ Leceipt แล้วจะเห็นหน้าของซอฟต์แวร์แสดงดังรูป

แล้วสังเกตเมนูด้านซ้ายแล้วเรื่อยลงมาด้านล่าง ที่หัวข้อ “ข้อมูลภายนอก” คลิกเลือกที่ “ไฟล์ Excel”

จากนั้นจะเข้ามาสู่หน้า “อัปโหลด Excel” แล้วให้คลิกเลือกที่ “Drug & Drop จัดตำแหน่งคอลัมน์แบบ Drag & Drop”

แล้วจะเข้ามาสู่หน้า “อัปโหลดไฟล์ Excel สร้างเอกสาร e-Tax” ท่านสามารถดาวน์โหลด Excel template เพื่อสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ที่ “ตัวอย่างไฟล์ Excel สำหรับอัปโหลด”

ตัวอย่างของไฟล์ Excel template ที่ดาวน์โหลดมา

ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลที่ไฟล์ Excel นี้ได้เลย โดยทำการกรอกข้อมูลต่าง ๆ เพื่อสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt สามารถดูวิธีการกรอกข้อมูลเอกสารที่ คำอธิบาย-excel-templete

2. Excel Template ของเอกสารหัก ณ ที่จ่าย

สำหรับ Excel Template ของซอฟต์แวร์ Leceipt รองรับการสร้างเอกสารหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายดังนี้

 • ภ.ง.ด.2
 • ภ.ง.ด.3
 • ภ.ง.ด.53

เมื่อเข้ามาที่ซอฟต์แวร์ Leceipt แล้วจะเห็นหน้าของซอฟต์แวร์ ให้คลิกที่ “หัก ณ ที่จ่าย”

จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “อัปโหลด”

ซึ่งสามารถดาวน์โหลด Excel Template ตามเอกสารที่ท่านต้องการได้ที่นี่

หลังจากที่ดาวน์โหลดไฟล์ Excel จะพบข้อมูลดังตัวอย่าง

ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลที่ไฟล์ Excel นี้ได้เลย โดยทำการกรอกข้อมูลต่าง ๆ เพื่อสร้างเอกสาร สามารถดูวิธีการกรอกข้อมูลเอกสารที่ วิธีสร้างเอกสารหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย หลายเอกสารพร้อมกัน

ผู้เขียน ศุภลักษณ์ สิงห์จารย์

วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2566

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!