04/06/2024

ใช้งานซอฟต์แวร์ Leceipt หากลืมรหัสผ่านเข้าซอฟต์แวร์ต้องทำอย่างไร

บทความนี้จะมาแนะนำหากเกิดกรณี “ลืมรหัสผ่านเมื่อเข้าซอฟต์แวร์ Leceipt จะต้องทำอย่างไร” ในบทความนี้มีคำตอบกันค่ะ โดยเมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่หน้า “ลงชื่อเข้าใช้” หรือ ที่หน้า “Log-in” ดังรูป แล้วให้คลิกที่ “ลืมรหัสผ่านใช่หรือไม่” แล้วใส่ “อีเมล” ที่ได้สมัครลงทะเบียนที่ซอฟต์แวร์ Leceipt แล้วคลิกที่ปุ่ม “ส่งรหัสการตรวจสอบ” เมื่อทำการเปิดอีเมลปลายทาง […]
31/05/2024

การใช้ซอฟต์แวร์ Leceipt สำหรับร้านแว่นตา EP.9 ร้านแว่นตาออก e-Tax Invoice & e-Receipt ผ่านการเชื่อมต่อกับ Shipnity

สำหรับร้านแว่นตามีระบบ Shipnity แล้วหากต้องการออกเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ทางซอฟต์แวร์ Leceipt ก็สามารถเชื่อมต่อกับ Shipnity เพื่อออกเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt หากต้องการเชื่อมต่อ Shipnity บนซอฟต์แวร์ Leceipt […]
27/05/2024

การใช้ซอฟต์แวร์ Leceipt สำหรับร้านแว่นตา Ep 8 ร้านแว่นตาออก e-Tax Invoice & e-Receipt ผ่านการเชื่อมต่อกับ WooCommerce

สำหรับร้านแว่นตามีระบบ e-Commerce ผ่านเว็บไซต์ของร้านแว่นผ่านระบบ WooCommerce แล้วหากต้องการออกเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ทางซอฟต์แวร์ Leceipt ก็สามารถเชื่อมต่อกับ WooCommerce เพื่อออกเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt หากต้องการเชื่อมต่อ WooCommerce […]
23/05/2024

การใช้ซอฟต์แวร์ Leceipt สำหรับร้านแว่นตา Ep 7 ร้านแว่นตาออก e-Tax Invoice & e-Receipt ผ่านการเชื่อมต่อกับ ซอฟต์แวร์บัญชี

ใน EP.7 นี้จะมาแนะนำสำหรับร้านแว่นตาที่ขายสินค้าผ่านโปรแกรมบัญชีต่าง ๆ นี้ หากต้องการออกเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ทางซอฟต์แวร์ Leceipt ก็สามารถเชื่อมต่อกับ โปรแกรมบัญชี เพื่อออกเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt โดยซอฟต์แวร์ […]
22/05/2024

การใช้ซอฟต์แวร์ Leceipt สำหรับร้านแว่นตา Ep 6 ร้านแว่นตาออก e-Tax Invoice & e-Receipt ผ่านการเชื่อมต่อกับ Marketplace

จาก EP. ที่ 4- 5 ได้ทำความรู้จักการใช้ซอฟต์แวร์ Leceipt สำหรับร้านแว่นตา ด้วยการออกเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ด้วย Microsofe Excel กันไปแล้ว ใน EP.6 นี้จะมาแนะนำสำหรับร้านแว่นตาที่ขายสินค้าผ่าน […]
20/05/2024

การใช้ซอฟต์แวร์ Leceipt สำหรับร้านแว่นตา Ep 5. ออก e-Tax Invoice & e-Receipt ด้วย Excel (การอัปโหลดข้อมูลที่ซอฟต์แวร์ Leceipt)

จาก EP.4 ได้ทำการกรอกข้อมูลลง Excel Template เป็นที่เรียบร้อยแล้ว การใช้ซอฟต์แวร์ Leceipt สำหรับร้านแว่นตา Ep 4. ออก e-Tax Invoice & e-Receipt ด้วย Excel (การกรอกข้อมูล) ใน […]
17/05/2024

การใช้ซอฟต์แวร์ Leceipt สำหรับร้านแว่นตา Ep 4. ออก e-Tax Invoice & e-Receipt ด้วย Excel (การกรอกข้อมูล)

จาก EP. ที่ผ่านได้รู้จักกับวิธีการออกเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ผ่านการกรอกข้อมูลบนซอฟต์แวร์ Leceipt แต่ในสำหรับ EP. ที่ 4 จะเป็นการกรอกข้อมูลบน Excel เพื่อออกเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt […]
15/05/2024

การใช้ซอฟต์แวร์ Leceipt สำหรับร้านแว่นตา EP 3. การนำไฟล์ PDF เอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ไปใช้

โดยจาก EP. 2 ได้สาธิตการออกเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt บนซอฟต์แวร์ Leceipt เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีการลงลายเซ็นดิจิทัลอยู่บน 2 ไฟล์คือ ไฟล์ PDF (สำหรับส่งกับลูกค้า) และ ไฟล์ XML […]
10/05/2024

การใช้ซอฟต์แวร์ Leceipt สำหรับร้านแว่นตา Ep 2. การนำรายการสินค้าไปออกเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt

จาก EP. 1 ได้ทำการเพิ่มรายการสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ใน EP.2 จะนำรายการสินค้าที่ได้เพิ่มไว้มาทำการออกเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt เริ่มต้นเลยให้เข้ามาที่หน้าหลักของซอฟต์แวร์ Leceipt แล้วคลิกที่ปุ่ม “สร้างเอกสาร” แล้วเลือกเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt […]
error: Content is protected !!