4799410

เราต้องการคุณ!

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในบริษัทของเรา เพื่อช่วยกันพัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ให้คนไทยได้ใช้ในยุคการทำงานแบบใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จะได้มีเวลาอยู่กับครอบครัว และมีความสุขมากที่สุด

สมัครโดยส่ง Resume มาที่ support@leceipt.com
หรือ โทร. 082-579-8555 ติดต่อ คุณกฤษณ์

รับสมัคร นักบัญชี (Accountant Full Time)

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงาน ที่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
ค่าตอบแทน: ตามโครงสร้างบริษัท
วันหยุด: วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน: 08:30 - 17:30 น.

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. วางแผนงานด้านบัญชีการเงิน ทั้งด้านรับและด้านจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนธุรกิจขององค์กร
2. ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของแผนกบัญชีและการเงิน ให้ดำเนินไปได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา ให้คำแนะนำหรือจัดระบบงานได้เหมาะสม และเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ได้ดำเนินการไว้
3. ควบคุม และตรวจสอบ การจัดทำงบการเงิน, งบดุล, งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่าง ๆ เพื่อนำส่งหน่วยงานราชการ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. ควบคุม และตรวจสอบ การรับ-จ่ายเงินของบริษัทฯ การบันทึกบัญชี, เอกสารการเบิกจ่าย และรายงานทางการเงินให้ถูกต้อง ตรงกัน
5. วางแผน และบริหารจัดทำ Cash Flow ได้เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
6. วิเคราะห์รูปแบบงานและเอกสารด้านบัญชีต่าง ๆ เพื่อออกแบบระบบงานและเอกสารให้เข้าใจง่าย ทันสมัย และประหยัดเวลา
7. ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านบัญชีการเงินที่ถูกต้อง เหมาะสมกับธุรกิจ
8. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

เพศ: ไม่ระบุ
อายุ(ปี): ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี): อย่างน้อย 3 ปี
อื่นๆ: สามารถใช้โปรแกรมบัญชี Express ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1. วุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรี ทางด้านบัญชี
2. มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีอย่างน้อย 3 ปี
3. มีความรู้เกี่ยวกับภาษีอากรของกรมสรรพากร
4. มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานทางบัญชี
5. มีประสบการณ์ในการยื่นภาษี ส่งงบการเงิน
6. มีประสบการณ์การทำงานสำนักงานบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. สามารถใช้โปรแกรมบัญชี Express ได้
8. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี (Word, Excel, Pivot, Vlookup)
9. มีความเป็นผู้นำ กระตือรือร้น รักความก้าวหน้า และสามารถจัดการงานหรือแก้ไขปัญหาภายใต้สถาณการณ์กดดันได้

 

สนใจตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ

ชื่อผู้ติดต่อ: คุณกฤษณ์
เบอร์ผู้ติดต่อ: 082-579-8555
อีเมล: support@leceipt.com

รับสมัคร พนักงานขายซอฟต์แวร์ (Software Sales Person Full Time)

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงาน ที่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
ค่าตอบแทน: ตามโครงสร้างบริษัท
วันหยุด: วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน: 08:30 - 17:30 น.

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- เข้าถึงและทำการขายไปยังกลุ่มลูกค้าที่มีแนวโน้มที่จะใช้บริการซอฟต์แวร์ โดยทำการขายผ่านในทุกช่องทาง
- วิเคราะห์และพิจารณากลุ่มตลาดและกลุ่มลูกค้าที่มีแนวโน้มที่จะใช้บริการซอฟต์แวร์ของทางบริษัท ฯ
- พัฒนากลยุทธ์ด้านการขายและจัดทำเป้าหมายของงานขายได้
- บรรลุถึงยอดขายที่ตั้งจากผู้จัดการฯ และสามารถนำทีมให้บรรลุถึงเป้าที่ตั้งไว้
- โทรติดต่อ นัดหมายลูกค้าเพื่อนำเสนอซอฟต์แวร์และแนะนำบริษัทผ่านการประชุมออนไลน์
- หาลูกค้าใหม่และรับนัดหมายการประชุมออนไลน์จากลูกค้า เพื่อนำเสนอซอฟต์แวร์ผ่านการประชุมออนไลน์ได้ด้วยตัวเอง
- เตรียมเอกสารสำหรับงานขาย
- เตรียมเอกสารและตรวจเอกสารของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับารการลงทะเบียนใช้งานซอฟต์แวร์

 

คุณสมบัติ

เพศ: ไม่ระบุ
อายุ(ปี): ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี): อย่างน้อย 1 ปี
อื่นๆ: มีทักษะเกี่ยวกับงานขายด้าน SaaS หรืองานขายซอฟต์แวร์ B2B

คุณสมบัติเพิ่มเติม

- สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับลูกค้าได้
- กล้าที่จะ cold call ลูกค้า มีความอดทน และติดตามผลงานถึงที่สุด
- มีความกระตื่อรือร้น กระหายความสำเร็จ
- มีทักษะการสื่อสารและเจรจาที่ดีมาก สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
- พร้อมเรียนรู้และยอมรับสิ่งใหม่ ๆ
- มีประการณ์ทำงานเกี่ยวกับการขายอย่างน้อย 1 ปี
- มีทักษะเกี่ยวกับงานขายด้าน SaaS หรืองานขายซอฟต์แวร์ B2B
- สามารถดำเนินการขายตั้งแต่หาลูกค้า เปิดการขายจนถึงปิดการขายได้โดยลำพัง
- เคยมีประสบการณ์ด้านงานขายองค์กรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- เคยขายซอฟต์แวร์บัญชี หรือ ซอฟต์แวร์ ERP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สนใจตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ

ชื่อผู้ติดต่อ: คุณกฤษณ์
เบอร์ผู้ติดต่อ: 082-579-8555
อีเมล: support@leceipt.com

รับสมัคร โปรแกรมเมอร์ (Programmer/Developer Full Time)

สถานที่ปฏิบัติงาน: ออนไลน์ หรือ สำนักงาน ที่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
ค่าตอบแทน: ตามโครงสร้างบริษัท
วันหยุด: วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน: 08:30 - 17:30 น.

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. พัฒนา Web App โดยใช้ ReactJS และ NodeJS ตาม Requirement ของบริษัท
2. Debug, Test ระบบต่างๆ
3. ทำเอกสาร คู่มือการใช้งานออนไลน์ วีดีโอการใช้งานลง YouTube

คุณสมบัติ

เพศ: ไม่ระบุ
อายุ(ปี): ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา: ม.6 - ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี): ไม่ระบุ
อื่นๆ: ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1. ทักษะในการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์
  • ReactJS
  • NodeJS
  • Cascading Style Sheets (CSS)
  • HTML
2. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการทำงานพัฒนา Web Application
3. ทำงานเป็นทีมได้ดี
4. เป็นคนกระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบ
5. เรียนรู้ได้เร็วและอดทนต่องานหนักได้
6. มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมในการทำงาน ร่วมกับผู้อื่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและมีความยืดหยุ่นเรื่องเวลา ในการทำงาน
8. มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้

สนใจตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ

ชื่อผู้ติดต่อ: คุณกฤษณ์
เบอร์ผู้ติดต่อ: 082-579-8555
อีเมล: support@leceipt.com

รับสมัคร นักศึกษาฝึกงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน: ออนไลน์ หรือ สำนักงาน ที่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
ค่าตอบแทน: สำหรับออนไลน์ ตามตกลง หรือ ประจำสำนักงาน วันละ 300 บาท
วันหยุด: วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน: 08:30 - 17:30 น.

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ของบริษัทตาม Requirement ของบริษัท
2. Debug, Test ระบบต่างๆ
3. ทำเอกสาร คู่มือการใช้งานออนไลน์ วีดีโอการใช้งานลง YouTube

คุณสมบัติ

เพศ: ไม่ระบุ
อายุ(ปี): ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา: ม.6 - ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี): ไม่ระบุ
อื่นๆ: ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการทำงานพัฒนา Web Application
3. ทำงานเป็นทีมได้ดี
4. เป็นคนกระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบ
5. เรียนรู้ได้เร็วและอดทนต่องานหนักได้
6. มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมในการทำงาน ร่วมกับผู้อื่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและมีความยืดหยุ่นเรื่องเวลา ในการทำงาน
8. มีทักษะในการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์
Javascript
Cascading Style Sheets (CSS)
HTML
ถ้าเขียน React JS ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ

ชื่อผู้ติดต่อ: คุณกฤษณ์
เบอร์ผู้ติดต่อ: 082-579-8555
อีเมล: support@leceipt.com