พัฒนาซอฟต์แวร์ e-Tax Invoice & e-Receipt เอง VS ซอฟต์แวร์ e-Tax Invoice & e-Receipt สำเร็จรูป เลือกแบบไหนดี? 
25/11/2022
แนะนำ 2 ทางเลือกในการเข้าสู่โปรแกรม Leceipt
แนะนำ 2 ทางเลือกในการเข้าสู่โปรแกรม Leceipt
09/12/2022
พัฒนาซอฟต์แวร์ e-Tax Invoice & e-Receipt เอง VS ซอฟต์แวร์ e-Tax Invoice & e-Receipt สำเร็จรูป เลือกแบบไหนดี? 
25/11/2022
แนะนำ 2 ทางเลือกในการเข้าสู่โปรแกรม Leceipt
แนะนำ 2 ทางเลือกในการเข้าสู่โปรแกรม Leceipt
09/12/2022

ลายเซ็นดิจิทัลบนใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ไม่เป็นสีเขียวทำอย่างไร ?

หากท่านได้รับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และมั่นใจว่าเป็นเอกสารที่น่าเชื่อถือแต่ลายเซ็นดิจิทัลไม่เป็นสีเขียว ให้ทำการ อัปเดต Adobe Approve Trust List (AATL) เพื่อให้มี Thailand National Root Certificate อยู่ใน Adobe Approve Trust List (AATL) จึงจะทำให้ลายเซ็นดิจิทัลบนไฟล์ PDF เป็นสีเขียว ซึ่งสามารถทำตามขั้นตอนข้างล่างนี้

วิธีอัปเดต Adobe Approved Trust List (AATL) 

1. ไปที่ Edit > Preferences (Windows) หรือ Acrobat > Preferences (macOS)

2. เลือก Trust Manager

3. กด Update Now

4. ใน Trusted Certificated Update กดปุ่ม OK

5. กดปุ่ม OK ที่หน้ายืนยัน

หลังจากกดปุ่มยืนยันใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ใน Adobe Approve Trust List (AATL) จะถูกอัปเดต

ท่านสามารถตรวจสอบรายการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ใน Adobe Approve Trust List (AATL) แล้วจะพบว่ามีใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของ Thailand National Root Certificate ติดตั้งอยู่ ดังรูป

ให้ทำการปิดโปรแกรม Adobe Acrobat แล้วเปิดไฟล์ “ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt)” แล้วจะพบว่า ลายเซ็นดิจิทัลบนเอกสารจะเป็นสีเขียว ดังรูป

ผู้เขียน นายกฤษณ์ สุขวัจน์ 

วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

Comments are closed.

error: Content is protected !!