ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Electonic Certificate) สำหรับระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt กรมสรรพากร
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Electonic Certificate) สำหรับระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt กรมสรรพากร
06/01/2023
ใบลดหนี้ หรือ ใบเพิ่มหนี้ สามารถทำเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ได้หรือไม่? 
20/01/2023
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Electonic Certificate) สำหรับระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt กรมสรรพากร
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Electonic Certificate) สำหรับระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt กรมสรรพากร
06/01/2023
ใบลดหนี้ หรือ ใบเพิ่มหนี้ สามารถทำเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ได้หรือไม่? 
20/01/2023

ลายเซ็นดิจิทัลบนเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt คืออะไร หน้าตาเป็นแบบไหน? 

ลายเซ็นดิจิทัลบนเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt คืออะไร หน้าตาเป็นแบบไหน? 

ลายเซ็นดิจิทัล (Digital Signature) บนเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt จะมองไม่เห็นด้วยตาจะต้องใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการดูลายเซ็นดิจิทัล จะไม่ใช่รูปลายเซ็นที่แปะบนเอกสารทั่วไป 

ลายเซ็นดิจิทัล (Digital Signature) เป็นเทคนิคทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของเอกสารดิจิทัล ในทางกฎหมายมีความเทียบเท่ากับลายเซ็นที่เขียนด้วยลายมือหรือตราประทับ แต่ให้ความปลอดภัยที่มากกว่ามาก ลายเซ็นดิจิทัลมีไว้เพื่อแก้ปัญหาการปลอมแปลงและการแอบอ้างบุคคลอื่นในการสื่อสารดิจิทัล 

ลายเซ็นดิจิทัลสามารถแสดงหลักฐานที่มา ตัวตน และสถานะของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกรรม หรือข้อความดิจิทัล ผู้ลงนามยังสามารถใช้เพื่อรับทราบความยินยอม 

ในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย ลายเซ็นดิจิทัลถือเป็นข้อผูกมัดทางกฎหมายในลักษณะเดียวกับลายเซ็นเอกสารที่เขียนด้วยลายมือแบบดั้งเดิม 

ลายเซ็นดิจิทัลมีประโยชน์อย่างไร? 

ความปลอดภัย คือ ประโยชน์หลักของลายเซ็นดิจิทัล ความสามารถในการรักษาความปลอดภัยที่ฝังอยู่ในลายเซ็นดิจิทัลช่วยให้แน่ใจว่าเอกสารจะไม่ถูกแก้ไขและลายเซ็นนั้นถูกต้องตามกฎหมาย คุณสมบัติและวิธีการรักษาความปลอดภัยที่ใช้ในลายเซ็นดิจิทัล หนึ่งในนั้นคือ การตรวจสอบผู้ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certificate Authority หรือ CA) ซึ่ง CA ที่ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate) จะทำหน้าที่เป็นบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้ ในการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ให้กับบริษัท หรือหน่วยงานต่าง ๆ ว่ามีตัวตนจริง และเป็นบริษัท หรือหน่วยงานนั้นจริง ๆ 

ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate Authority) หรือ CA สำหรับระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt คือใคร? 

ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate Authority) หรือ CA สำหรับระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ที่ใช้ในการจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ต้องอยู่ภายใต้ ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Thailand National Root Certificate Authority) หรือ NRCA 

ปัจจุบันมี 2 บริษัท ได้แก่ 

    1. บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จำกัด 

    2. บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากร สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์นี้ 

คุณจะสร้างลายเซ็นดิจิทัลได้อย่างไร? 

การสร้างลายเซ็นดิจิทัลจะต้องมีซอฟต์แวร์ในการช่วยสร้างลายเซ็นดิจิทัล หากต้องการสร้างลายเซ็นดิจิทัลบนเอกสารใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) สามารถสร้างลายเซ็นดิจิทัลได้ด้วยซอฟต์แวร์ Leceipt ซึ่งจะช่วยสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ในรูปแบบไฟล์ PDF และ XML พร้อมกับลงลายเซ็นดิจิทัลทั้ง 2 ไฟล์ทันที สะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลา สามารถออกเอกสารใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้ทันที 

สนใจทดลองออกเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt สามารถเข้าไปที่ลิงค์นี้ แล้วกดปุ่มทดลองใช้งาน https://www.leceipt.com 

ผู้เขียน นายกฤษณ์ สุขวัจน์ 

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

error: Content is protected !!