วิธีตรวจสอบรายชื่อบริษัทที่มีสิทธิ์ออกใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี อิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt)
วิธีตรวจสอบรายชื่อบริษัทที่มีสิทธิ์ออกใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี อิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt)
20/08/2021
ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt สามารถสร้างเอกสารอะไรได้บ้าง?
ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt สามารถสร้างเอกสารอะไรได้บ้าง?
24/09/2021
วิธีตรวจสอบรายชื่อบริษัทที่มีสิทธิ์ออกใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี อิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt)
วิธีตรวจสอบรายชื่อบริษัทที่มีสิทธิ์ออกใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี อิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt)
20/08/2021
ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt สามารถสร้างเอกสารอะไรได้บ้าง?
ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt สามารถสร้างเอกสารอะไรได้บ้าง?
24/09/2021

วิธีตรวจสอบบริษัทและเอกสารใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี อิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt)

วิธีตรวจสอบบริษัทและเอกสารใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี อิเล็กทรอนิกส์

วิธีตรวจสอบบริษัทและเอกสารใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี อิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบันหลายบริษัทมีการออกเอกสาร ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) เมื่อท่านไปซื้อสินค้าหรือบริการ แล้วได้รับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จะรู้ได้อย่างไรว่า ใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับ ถูกต้องตามกระบวนการที่กรมสรรพากรกำหนด 

วิธีการตรวจสอบเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt จะต้องทำการตรวจสอบ 2 อย่าง คือ 

  1. ตรวจสอบบริษัทที่ออกใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบกำกับภาษี อิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้มีสิทธิ์ออกเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt หรือไม่ 
  1. ตรวจสอบลายเซ็นดิจิทัลบนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ว่าถูกต้องหรือไม่ 

ซึ่งมีรายละเอียดวิธีการตรวจสอบดังนี้ 

1.วิธีการตรวจสอบบริษัทที่มีสิทธิ์ออกใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน อิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) 

เข้าเว็บไซต์ https://etax.rd.go.th แล้วคลิกที่ “ผู้ได้รับอนุมัติ” ที่แถบเมนูด้านบน 

กรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของบริษัทที่เราต้องการตรวจสอบว่ามีสิทธิ์จัดทำเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt หรือไม่ แล้วกดปุ่ม “ค้นหา” 

หากบริษัทเป็นผู้มีสิทธิ์ออกใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี อิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) ระบบจะแสดงผลออกมาดังรูปข้างล่างนี้ 

สังเกตจากรูปจะมีเครื่องหมายถูกที่ช่อง ใบกำกับภาษี ใบรับ แสดงว่า บริษัทมีสิทธิ์ออกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ได้ครบทั้ง 2 แบบ 

2. วิธีการตรวจสอบลายเซ็นดิจิทัลบนเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt 

เข้าเว็บไซต์ https://check.leceipt.com แล้วลากเอกสาร PDF ใส่ลงในช่องสีน้ำเงิน หรือกดปุ่ม “เลือกไฟล์” แล้วเลือกไฟล์ PDF ที่ต้องการตรวจสอบลายเซ็นดิจิทัล ระบบจะแสดงรายงานผลการตรวจสอบลายเซ็นดิจิทัลตามรูปข้างล่างนี้ 

จากรูประบบรายงานว่า “เอกสารน่าเชื่อถือ” แสดงว่าเอกสารนี้ได้มีการลงลายเซ็นดิจิทัลถูกต้องตามกระบวนการที่กรมสรรพากรกำหนด 

เมื่อทำการตรวจสอบครบทั้ง 2 อย่างแล้ว ท่านก็สามารถมั่นใจได้ว่าเอกสารที่ได้รับนั้นเป็นเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ที่มีความถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด สามารถนำเอกสารไปใช้งานต่อในกระบวนการทางภาษีได้อย่างถูกต้อง 

สนใจระบบออกใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ สามารถทดลองใช้งานได้ที่นี่ https://my.leceipt.com/signup 
ผู้เขียน นายกฤษณ์ สุขวัจน์

วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564
ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

error: Content is protected !!