เพย์พาล (PayPal) คืออะไรและทำงานอย่างไร? 
เพย์พาล (PayPal) คืออะไรและทำงานอย่างไร? 
23/12/2022
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Electonic Certificate) สำหรับระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt กรมสรรพากร
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Electonic Certificate) สำหรับระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt กรมสรรพากร
06/01/2023
เพย์พาล (PayPal) คืออะไรและทำงานอย่างไร? 
เพย์พาล (PayPal) คืออะไรและทำงานอย่างไร? 
23/12/2022
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Electonic Certificate) สำหรับระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt กรมสรรพากร
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Electonic Certificate) สำหรับระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt กรมสรรพากร
06/01/2023

ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice/e-Receipt) และองค์ประกอบ

ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice/e-Receipt) และองค์ประกอบ

สำหรับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Tax Invoice/e-Receipt จัดเป็นเอกสารในระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากร ซึ่งเป็นเอกสารที่ถูกออกโดย “ผู้ประกอบการ/ผู้ขาย” ที่ออกเอกสารนั้น เป็นผู้ได้รับอนุมัติ e-Tax Invoice & e-Receipt กรมสรรพากร (ตรวจสอบได้ที่ https://www.rd.go.th/)

ซึ่งเอกสารใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ที่ “ผู้ประกอบการ/ผู้ขาย” ทำการส่งให้กับ “ผู้ซื้อ” แบ่งเป็น 2 รูปแบบแบบแรกคือ ส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เป็นไฟล์เอกสาร PDF (เช่นส่งทาง Email หรือ SMS โดยซอฟต์แวร์ Leceipt รองรับ ดูเพิ่มเติมที่ https://www.leceipt.com)

และแบบที่สองคือ พิมพ์ออกมาให้รูปแบบของกระดาษ (จากต้นฉบับที่อยู่ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์) โดยที่จะต้องมีข้อความท้ายเอกสาร “เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์”

ใบกำกับภาษีเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice/e-Receipt)

โดยจะแสดงองค์ประกอบดังรูปนี้ โดยมีคำอธิบายตามตัวเลขด้านล่าง

 1. ระบุคำว่า “ใบกำกับภาษี” ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน เช่น บนหัวกระดาษ
 2. จะต้องแสดง “ชื่อ” “ที่อยู่” รวมไปถึง “เลขประจำตัวของผู้เสียภาษี” ของผู้ประกอบการ (ซึ่งได้จดทะเบียนที่ออกใบกำกับภาษี)
 3. รายละเอียด “ชื่อ” “ที่อยู่” ของผู้ซื้อหริือผู้รับบริการ
 4. หมายเลขของใบกำกับภาษีและเล่มใบกำกับภาษี (ถ้ามี)
 5. รายการสินค้าที่ประกอบไปด้วย “ชื่อ” “ชนิด” “ประเภท” “ปริมาณ” และ “มูลค่าของสินค้าและบริการ”
 6. ข้อมูลรายการ “จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ โดยให้แยกออกจากมูลค่าของสินค้าหรือของบริการให้ชัดแจ้ง”
 7. แสดง “วัน เดือน ปี” ที่ได้ออกเอกสารใบกำกับภาษี
 8. ข้อความอื่นที่อธิบดีกำหนด
  • 8.1 ระบุ “สำนักงานใหญ่”หรือ“สาขาที่…..” ของผู้ประกอบการ
  • 8.2 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อหรือผู้ใช้บริการ
  • 8.3 ระบุ “สำนักงานใหญ่”หรือ“สาขาที่…” ของผู้ซื้อหรือผู้ใช้บริการ
 9. ลายเซ็นดิจิทัล (Digital Signature) ซึ่งหากเป็นเอกสาร PDF แนะนำให้ใช้ Adobe Acrobat Reader DC ทำการเปิดเอกสารขึ้นมา จะแสดงให้เห็นลายเซ็นดิจิทัล หรือใช้ระบบตรวจสอบเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ที่ https://check.leceipt.com เพื่อทำการตรวจสอบลายเซ็นดิจิทัล

เขียนโดย ศุภลักษณ์ สิงห์จารย์

วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2566

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

error: Content is protected !!