ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice/e-Receipt) และองค์ประกอบ
ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice/e-Receipt) และองค์ประกอบ
06/01/2023
ลายเซ็นดิจิทัลบนเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt คืออะไร หน้าตาเป็นแบบไหน? 
ลายเซ็นดิจิทัลบนเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt คืออะไร หน้าตาเป็นแบบไหน? 
13/01/2023
ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice/e-Receipt) และองค์ประกอบ
ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice/e-Receipt) และองค์ประกอบ
06/01/2023
ลายเซ็นดิจิทัลบนเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt คืออะไร หน้าตาเป็นแบบไหน? 
ลายเซ็นดิจิทัลบนเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt คืออะไร หน้าตาเป็นแบบไหน? 
13/01/2023

ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Electonic Certificate) สำหรับระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt กรมสรรพากร

ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Electonic Certificate) สำหรับระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt กรมสรรพากร

ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt มีข้อกำหนดในการทำเอกสารใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ โดยเอกสารจะต้องมีการลงลายเซ็นดิจิทัล ซึ่งการลงลายเซ็นดิจิทัลจะต้องใช้สิ่งที่เรียกว่า ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate) แนบใบในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการลงลายเซ็นดิจิทัลด้วย หากไม่มีใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate) จะไม่สามารถสร้างเอกสารใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) 

ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate) ใช้แบบ SelfSigned Certificated หรือสร้างเองได้ไหม? 

ไม่ได้ เนื่องจากใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate) ที่กรมสรรพากรยอมรับ จะต้องเป็นใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ภายใต้ Thailand National Root Certificate Authority (NRCA) 

ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Thailand National Root Certificate Authority) หรือ NRCA คืออะไร? 

ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Thailand National Root Certificate Authority) หรือ NRCA คือ หน่วยงานที่อยู่ภายใต้ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA มีหน้าที่กำกับดูแลผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate Authority) หรือ CA 

ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate Authority) หรือ CA สำหรับระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt คือใคร? 

ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate Authority) หรือ CA สำหรับระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ที่ใช้ในการจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ต้องอยู่ภายใต้ ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Thailand National Root Certificate Authority) หรือ NRCA 

ปัจจุบันมี 2 บริษัท ได้แก่ 

    1. บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จำกัด 

    2. บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 

ขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ แล้วออกเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ได้เลยใช่ไหม? 

หากต้องการออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) จะต้องมีการลงลายเซ็นดิจิทัลบนเอกสารด้วย ซึ่งการลงลายเซ็นดิจิทัลบนเอกสารสามารถใช้ ซอฟต์แวร์ Leceipt (https://www.leceipt.com) ช่วยสร้างเอกสาร ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) หากมีใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate) เพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถสร้างเอกสาร ต้องมีซอฟต์แวร์ช่วยในการสร้างไฟล์ PDF และไฟล์ XML ด้วย 

โปรดอ่านข้อความข้างล่างนี้ ก่อนขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate) จะช่วยประหยัดเงินให้ท่านได้ 

มีหลายบริษัทต้องการเข้าระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt แล้วจึงรีบร้อนไปขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate) แล้วไปลงทะเบียน e-Tax Invoice & e-Receipt แต่พอลงทะเบียนไปแล้วไม่สามารถออกเอกสารได้เนื่องจากไม่มีซอฟต์แวร์ออกเอกสาร และไม่สามารถนำข้อมูล ที่จัดเก็บใส่ในอุปกรณ์จัดเก็บใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Token) ออกมาได้ เนื่องจากเป็นระบบรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์จัดเก็บใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Token) 

หากบริษัทของท่านต้องการเข้าสู่ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากร ขอให้เลือกซอฟต์แวร์ที่จะใช้ออกเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ให้ได้ก่อน เช่น ซอฟต์แวร์ Leceipt (e-Tax Invoice & e-Receipt) ซึ่งจะมีอุปกรณ์จัดเก็บใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ไว้บริการอยู่แล้ว ไม่ต้องเสียเงินซื้ออุปกรณ์จัดเก็บใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เอง ประหยัดทั้งเงินและประหยัดทั้งเวลา และสามารถออกเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ได้ทันที 

สนใจใช้งานซอฟต์แวร์ Leceipt สำหรับออกเอกสารใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt)  

โทร 082-579-8555 หรือทดลองใช้งานก่อนได้ที่ https://www.leceipt.com 

ผู้เขียน นายกฤษณ์ สุขวัจน์ 

วันที่ 06 มกราคม พ.ศ. 2565 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

error: Content is protected !!