โปรแกรม Leceipt รองรับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ทั้งของ TDID และ INET
08/07/2022
Leceipt รองรับการรับ – ส่งไฟล์ระหว่างบัญชี Leceipt
15/07/2022
โปรแกรม Leceipt รองรับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ทั้งของ TDID และ INET
08/07/2022
Leceipt รองรับการรับ – ส่งไฟล์ระหว่างบัญชี Leceipt
15/07/2022

ถ้าใช้โปรแกรม Leceipt แล้ว ดาวน์โหลด PDF และ XML มาเก็บไว้เองได้ไหม ? 

โปรแกรม Leceipt ช่วยให้ผู้ประกอบการ บริษัท หรือนิติบุคคลต่าง ๆ สามารถสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt โดยจะทำการสร้างไฟล์ PDF และไฟล์ XML พร้อมกับลงลายเซ็นดิจิทัล ซึ่งทั้ง 2 ไฟล์นี้จะถูกจัดเก็บไว้ในโปรแกรม Leceipt 

หากผู้ใช้งานต้องการดาวน์โหลดไฟล์ PDF และไฟล์ XML มา Backup เก็บไว้ที่เครื่องของบริษัทของท่าน ก็สามารถทำได้ โดยไปที่หน้า “แฟ้มเอกสาร” แล้วกดปุ่ม “ดาวน์โหลด” เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF และไฟล์ XML มาเก็บไว้ที่อุปกรณ์จัดเก็บของบริษัทหรือหน่วยงาน 

ผู้เขียน นายกฤษณ์ สุขวัจน์ 

วันที่ 15 กรกฏาคมพ.ศ. 2565 

Comments are closed.

error: Content is protected !!