ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์

คำถามคำตอบ
1.ใบรับรองคืออะไรคะ รบกวนอธิบายเพิ่มเติมได้ไหมคะ
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ เอามาออกลายเซ็นดิจิทัล