เก็บรักษา

คำถามคำตอบ
1.ข้อทราบข้อมูลโปรแกรมครับ สามารถเก็บข้อมูลลูกค้าพร้อมออกใบเสร็จได้ตัวแอฟเลยหรือป่าวครับสามารถเก็บลงในดาต้าเบสในซอฟต์แวร์ได้เลย