วิธีแก้ปัญหา เมื่อลูกค้าขอใบกำกับภาษีหลังจากส่งของให้แล้ว!
วิธีแก้ปัญหา เมื่อลูกค้าขอใบกำกับภาษีหลังจากส่งของให้แล้ว!
29/10/2021
บริการสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt จากระบบ Xero Accounting
บริการสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt จากระบบ Xero Accounting
19/11/2021
วิธีแก้ปัญหา เมื่อลูกค้าขอใบกำกับภาษีหลังจากส่งของให้แล้ว!
วิธีแก้ปัญหา เมื่อลูกค้าขอใบกำกับภาษีหลังจากส่งของให้แล้ว!
29/10/2021
บริการสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt จากระบบ Xero Accounting
บริการสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt จากระบบ Xero Accounting
19/11/2021

บริการสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt จากระบบ Shipnity, JD Central และ Lazada

บริการสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt จากระบบ Shipnity, JD Central และ Lazada

บริการสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt จากระบบ Shipnity, JD Central และ LazadaLeceipt เราเป็นระบบออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์แบบเรียลไทม์ที่สามารถทำการสร้างเอกสาร e-Tax Invoice/ e-Receipt ผ่านการเชื่อมต่อระบบแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ได้ด้วย โดยปัจจุบันสามารถเชื่อมต่อกับ JD Central Shipnity และ Lazada ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

  1. Shipnity
shipnity
shipnity

Shipnity คือ ระบบจัดการหลังบ้านสำหรับร้านออนไลน์ เช่น การจัดการออเดอร์สินค้า จัดพิมพ์ชื่อ ที่อยู่และใบเสร็จ ระบบจัดการสต๊อกสินค้า และอื่น ๆ ดูรายละเอียดคู่มือการใช้งานได้ที่ การสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt จากระบบ Shipnit

2. JD Central

การสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt จากบริการ JD Central

JD Central คือ ระบบช้อปปิ้งออนไลน์ที่ร่วมมือระหว่างบริษัท เซ็นทรัลกรุ๊ป จำกัด และ JD.com ซึ่งเป็นบริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แนสเด็ก (NASDAQ) สหรัฐอเมริกา ดูรายละเอียดคู่มือการใช้งานได้ที่ การสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt จากระบบ JD Central

3. Lazada

การสร้างเอกสาร-e-Tax-Invoice-e-Receipt-จากระบบ-Lazada

Lazada คือ ระบบสำหรับการซื้อ (ช้อปปิ้ง) – การขายสินค้าแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นที่นิยมในภูิมภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดูรายละเอียดคู่มือการใช้งานได้ที่ การสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt จากระบบ Lazada

ซึ่งทั้งระบบ Shinity Jd Central และ Lazada สามารถเชื่อมต่อกับระบบ Leceipt เพื่อสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
  • ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
  • ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
  • ใบเสร็จรับเงิน
  • ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี
  • ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี
  • ใบกำกับภาษี

ออกมาได้เป็นทั้งไฟล์ PDF และ XML ซึ่งไม่ต้องเสียเวลาทำการกรอกข้อมูลเพื่อสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ใหม่ ๆ

นอกจากนี้ ระบบ Leceipt ของเรายังมีบริการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ซึ่งขอกล่าวในครั้งต่อไปผู้เขียน ศุภลักษณ์ สิงห์จารย์ 

วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
Comments are closed.

error: Content is protected !!