เชื่อมต่อโปรแกรม Leceipt กับ โปรแกรมบัญชี Microsoft Dynamic 365 Sales (CRM)
30/09/2022
เชื่อมต่อระหว่างโปรแกรม Leceipt กับ Microsoft Dynamics 365 Business Central เพื่อสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt
28/10/2022
เชื่อมต่อโปรแกรม Leceipt กับ โปรแกรมบัญชี Microsoft Dynamic 365 Sales (CRM)
30/09/2022
เชื่อมต่อระหว่างโปรแกรม Leceipt กับ Microsoft Dynamics 365 Business Central เพื่อสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt
28/10/2022

อัปเดท Features ของโปรแกรม Leceipt ประจำเดือน ตุลาคม 2565


Leceipt เป็นโปรแกรมออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรองรับการออกเอกสารในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งแบบไฟล์ PDF (สำหรับส่งให้ลูกค้าสามารถส่งไฟล์ผ่านอีเมลและ SMS) และ XML (สำหรับส่งให้กรมสรรพากร)

โดยมีทั้งเอกสารในรูปแบบ e-Tax Invoice/e-Receipt เอกสารธุรกิจ เอกสารรายงาน และการสร้างไฟล์ RDPrep

ปัจจุบันเรามี Feature ที่น่าสนใจเพิ่มเติมขึ้นมาดังนี้

1. การสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt จาก Microsoft Dynamics 365 ซึ่งปัจจุบันรองรับระบบดังต่อไปนี้

โดยดึงเอกสาร Invoices ที่สร้างไว้ด้วยโปรแกรม Leceipt จาก Microsoft Dynamics 365 Sales (CRM) เพื่อสามารถออกเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt โดยผู้ใช้งานไม่ต้องเสียเวลาในการป้อนข้อมูลใหม่

2. การสร้างไฟล์ RDPrep เพื่อนำส่งกรมสรรพากร ซึ่งมีดังนี้

3. สร้างเอกสารหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย หลายเอกสารพร้อมกัน โดยโปรแกรม Leceipt

ซึ่งโดยใช้วิธีการอัปโหลดข้อมูลโดย Excel Template ซึ่งมีให้ดาวน์โหลด

โดยรองรับไฟล์ ภ.ง.ด.2 ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 ดูรายละเอียดดังลิงค์ วิธีสร้างเอกสารหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย หลายเอกสารพร้อมกัน (Excel Upload)

4. การส่งอีเมลและการปรับแต่งรูปแบบอีเมล มีดังนี้โปรแกรม Leceipt คือ โปรแกรมออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถรองรับการเชื่อมกับโปรแกรมภายนอกเพื่อสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ : https://www.facebook.com/LeceiptOfficial

ช่อง YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCncNyovjs_oeOGI5aO0YCXw

LinkenIn : https://www.linkedin.com/showcase/leceipt

ติดต่อสอบถามที่ Line : @leceipt หรือ Tel : 082-579-8555

Email : support@leceipt.comผู้เขียน ศุภลักษณ์ สิงห์จารย์ 

วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565
Comments are closed.

error: Content is protected !!