วิธีส่งอีเมลเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ทีละหลายไฟล์ (Batch Email)


ส่วนนี้จะเป็นการอธิบายการตั้งค่าสำหรับ วิธีส่งอีเมลเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ทีละหลายไฟล์ (Batch Email) ซึ่งมีขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้1. การตั้งค่าอีเมล

สามารถคลิกดูวิธีการตั้งค่าอีเมลที่หัวข้อ วิธีตั้งค่าอีเมลที่ใช้ส่งเอกสาร2. การส่งอีเมลทีละหลายไฟล์

การคลิกส่งอีเมลสามารถคลิกที่ “เครื่องวงกลมหน้าวันที่สร้างเอกสาร” โดยสามารถเลือกเอกสารที่ต้องการ ดังรูปด้านล่างหรือสามารถเลือกเอกสารทั้งหมดที่ “เครื่องวงกลมหน้าวันที่สร้างเอกสาร” ดังรูปจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม ส่งอีเมลจากนั้นระบบจะแจ้งข้อความ ให้คลิกที่ปุ่ม ตกลงอีเมลก็จะขึ้นสถานะสำเร็จ ที่ช่อง “วันที่ส่งอีเมล”ที่อีเมลปลายทางจะแสดงชื่อและอีเมลผู้ส่ง และมีการแนบไฟล์เอกสาร PDF ของเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ที่ต้องการส่ง